Mēnešalga:
1.kategorija - 940 EUR, 2.kategorija – 948 EUR, 3.kategorija - 1030 EUR (bruto)
Jurisprudence / Tieslietas
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Galvenie amata pienākumi:

- plānot, organizēt un nodrošināt Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas īstenošanu, kvalitatīvai Valsts policijas darbinieku sagatavošanai;
- nodrošināt līgumu par izglītības ieguvi un dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, un vienošanos par izdevumiem, kas saistīti ar izglītības ieguvi un dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, slēgšanu studijām;
- sagatavot izglītību apliecinošus dokumentus studiju programmas absolventiem;
- veikt studiju programmā studējošo uzskaiti un reģistrāciju;
- piedalīties izglītības programmas iestājeksāmenu organizēšanā un nodrošināšanā, noslēguma pārbaudījumu un kvalifikācijas prakses dokumentu sagatavošanā;
- ievadīt un aktualizēt izglītojamo datus Valsts policijas koledžas izglītības procesu administrēšanas sistēmā un Valsts izglītības informācijas sistēmā;
- sagatavot izglītojamo ieskaitīšanas un atskaitīšanas pavēļu un rīkojumu projektus, sagatavot mācību izdevumu aprēķinus no koledžas atskaitītajiem izglītojamajiem;;
- organizēt un nodrošināt studējošo kvalifikācijas darbu izstrādi un aizstāvēšanu;
- veikt studējošo sekmju analīzi;
- sagatavot pavēļu un rīkojumu projektus, statistikas pārskatus, atskaites un citus ar izglītības jomu saistītu dokumentu projektus.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- izpratne par izglītības koordinēšanas procesiem izglītības iestādē;
- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;
- pieredze metodiskajā darbā izglītības jomā;
- zināšanas dokumentu izstrādē un noformēšanā atbilstoši lietvedības noteikumiem;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- vēlamas svešvalodu zināšanas;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē, kā arī vēlams pārzināt Valsts policijas koledžā lietotās informācijas apstrādes programmas un sistēmas, kas saistītas ar darba pienākumu risināmiem jautājumiem.

Piedāvājam:

- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), Rīgā, Ezermalas ielā 10;
- mēnešalgu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija - 940 EUR, 2.kategorija – 948 EUR, 3.kategorija - 1030 EUR (bruto));
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
- mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2021.gada 23.aprīlim Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Izglītības koordinācijas nodaļas vecākā speciālista amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 67146280, 67219643, 67146281.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas koledža informē, ka:
- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014.

Pretendentiem jāpiesakās līdz