Valsts policijas koledža piedāvā iegūt izglītību divās izglītības programmās:

1) arodizglītības programmā "Policijas darbs" iegūstot kvalifikāciju Valsts policijas jaunākais inspektors (mācību ilgums 10 mēneši);

 

2) īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" iegūstot kvalifikāciju: Valsts policijas jaunākais virsnieks (studiju ilgums 2,5 gadi).

 

Arodizglītības programmā teorētiskās mācības ilgst I semestrī 17 nedēļas, II semestrī 10 nedēļas (kopumā no septembra līdz marta pirmās dekādes beigām). Pēc teorētisko mācību apgūšanas seko kvalifikācijas prakse 12 nedēļu garumā, no kuras atgriežoties 1 nedēļu ir kompleksās mācības (teorētisko zināšanu praktiska pielietošana) Valsts policijas koledžā. Noslēgumā tiek kārtots centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kuru sekmīgi nokārtojot, izglītojamais iegūst kvalifikāciju - "Ierindas sastāva policists". Pēc Valsts policijas koledžas Arodizglītības programmas absolvēšanas iegūstot augstāko izglītību var turpināt studijas koledžā īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs”.

 

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā I semestrī teorētiskās mācības ilgst 20 nedēļas (no oktobra līdz februāra trešajai dekādei), pēc tam 1 nedēļu ir sesija. II semestrī teorētiskās mācības ilgst 18 nedēļas, kam seko 4 nedēļu prakse teritoriālajās policijas pārvaldēs. Atgriežoties no prakses, 3 nedēļas ir teorētiskās mācības un 1 nedēļu kompleksās mācības, pēc kurām 1 nedēļu ir sesija. Noslēdzoties studiju gadam, studējošie iet ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā 30 kalendārās dienas. Pēc Valsts policijas koledžas Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas absolvēšanas iegūstot augstāko izglītību var turpināt studijas Rīgas Stradiņu Universitātē bakalaura studiju programmā "Policijas darbs” iegūstot kvalifikāciju: profesionālais bakalaura grāds policijas darbā ar Valsts policijas vecākā virsnieka kvalifikāciju.

.