Valsts policijas koledža piedāvā iegūt izglītību divās izglītības programmās:

1) arodizglītības programmā "Policijas darbs" iegūstot kvalifikāciju Ierindas sastāva policists (Mācību ilgums 1gads);

2) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" ar specializāciju eksperta darbs, izmeklēšanas darbs, kriminālpolicijas darbs un kārtības policijas darbs (Mācību ilgums 2,5 gadi).

Arodizglītības programmā teorētiskās mācības ilgst I semestrī 17 nedēļas, II semestrī 10 nedēļas (kopumā no septembra līdz marta pirmās dekādes beigām). Pēc teorētisko mācību apgūšanas seko kvalifikācijas prakse 12 nedēļu garumā, no kuras atgriežoties 1 nedēļu ir kompleksās mācības (teorētisko zināšanu praktiska pielietošana) Valsts policijas koledžā. Noslēgumā tiek kārtots centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kuru sekmīgi nokārtojot, izglītojamais iegūst kvalifikāciju - "Ierindas sastāva policists". Pēc Valsts policijas koledžas Arodizglītības programmas absolvēšanas iegūstot augstāko izglītību var turpināt studijas koledžā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs”.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā I semestrī teorētiskās mācības ilgst 20 nedēļas (no oktobra līdz februāra trešajai dekādei), pēc tam 1 nedēļu ir sesija. II semestrī teorētiskās mācības ilgst 18 nedēļas, kam seko 4 nedēļu prakse teritoriālajās policijas pārvaldēs. Atgriežoties no prakses, 3 nedēļas ir teorētiskās mācības un 1 nedēļu kompleksās mācības, pēc kurām 1 nedēļu ir sesija. Noslēdzoties studiju gadam, studējošie iet ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā 30 kalendārās dienas.