Publicēts 2015.gada 25.februārī

Ētikas komisijas sēdē 12.02.2015. pieņemtais lēmums


 


 

Aktualizēts 2022.gada 18.maijā

 

Valsts policijas koledžas Ētikas komisijas sastāvs: 

  • Ērika Krutova, Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras docente- ētikas komisijas priekšsēdētāja;
  • Normunds Vilks, Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katerdas lektors;
  • Gvido Stonis, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas vecākais inspektors;
  • Māris Liepa, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas vadītājs.
  • Andis Liepiņš, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadets.