Publicēts 2022.gada 13.oktobrī

Ētikas komisijas protokollēmumi:

Izvilkums no Valsts policijas koledžas Ētikas komisijas sēdes
Protokollēmuma Nr.5 no 2022. gada 21.septembrī


 


 

Aktualizēts 2023.gada 12.decembrī

 

Valsts policijas koledžas Ētikas komisijas sastāvs: 

  • Ērika Krutova, Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras docente- ētikas komisijas priekšsēdētāja;
  • Ilze Sokolovska, Tiesību zinātņu katedras docente;
  • Gvido Stonis, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas vecākais inspektors;
  • Māris Liepa, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas vadītājs;
  • Agnese Blūmenfelde, Studējošo pašpārvaldes kadete.