Valsts policijas koledža (turpmāk – koledža) ir Ministru kabineta dibināta Valsts policijas pakļautībā esoša profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledža personām pēc vidējās vai augstākās izglītības ieguves nodrošina iespēju īstenotajā stratēģiskās specializācijas jomā:

  1. iegūt piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, apgūstot īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu;
  2. iegūt trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, apgūstot arodizglītības programmu;
  3. apgūt Valsts policijas funkciju izpildei nepieciešamās profesionālās pilnveides izglītības un neformālās izglītības programmas.

Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir koledžas dome (turpmāk – dome) un koledžas direktors (turpmāk – direktors). Dome ir koledžas personāla koleģiāla lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv koledžu.