Valsts policijas koledžā var mācīties tikai personas ar vidējo izglītību.

Jā, ja uzrādāt augstus rezultātus arodizglītības programmas "Policijas darbs" 1.kārtas iestājpārbaudījumos, tad Jums ir iespēja pretendēt uzņemšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā pilna laika klātienes studijām konkursa kārtībā.

Jūsu veselības stāvokli novērtēs Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija, uz kuru Jūs tiksiet nosūtīts, ja būsiet sekmīgi nokārtojis fiziskās sagatavotības pārbaudījumus un vērīguma un atmiņas testu.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta prasībām, dienestā var atrasties personas:

1) kura ir Latvijas pilsonis;

2) kuras fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;

3) kuras veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;

4) kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

4.1) kura nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;

4.2) kura nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;

5) pār kuru nav nodibināta aizgādnība.

un 7.panta prasībām, dienestā var pieņemt personas vecumā no 18 līdz 40 gadiem:

1) kuras atbilst šā likuma 4.pantā dienestam noteiktajām obligātajām prasībām;

2) kurām ir vismaz vidējā izglītība;

3) kuras prot latviešu valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai;

4) kuras nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods — atvaļināšana no dienesta.

Tātad, ja Jūs esat administratīvi sodīts, tad tas nav šķērslis, lai stātos Valsts policijas koledžā.

Studijas un mācības Valsts policijas koledžā tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. Tiem izglītojamajiem, kuri mācās arodizglītības programmā „Policijas darbs” klātienē vai studē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” pilna laika klātienē, mācību/studiju laikā tiek maksāta darba alga.

Dienesta viesnīcu nodrošina IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra. Ja nepieciešama dienesta viesnīca, lūdzu sazināties ar dienesta viesnīcas administratoru +37167219625 

Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas „Policijas darbs” neklātienē un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” nepilna laika neklātienē var mācīties tikai Valsts policijas amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Sīkāku informāciju var saņemt Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā pa elektronisko pastu vai pa tālruņiem 67146280 vai 67219642.

konkursa ietvaros mācībām klātienē paredz šādus iestājpārbaudījumus:
Fiziskā sagatavotība;
Vērīguma un atmiņas pārbaudes tests;
Psiholoģiskā novērtēšana.
Fiziskās sagatavotības pārbaude notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 „Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”.

Uzņemšanai arodizglītības programmā mācībām neklātienē var pretendēt Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, kura dienestā Valsts policijā atrodas ne mazāk kā vienu gadu. Arodizglītības programmas mācības klātienē Valsts policijas koledžas Latgales filiālē netiek organizētas.