Sadarbības līgumu parakstīšana starp Baltijas valstu policijas koledžām                      

Valsts policijas koledžas II Konference, direktos Artis Velšs ar ārvalstu viesiem.

2012.gada 25.aprīlī Valsts policijas koledžas direktors A.Velšs, Lietuvas Policijas skolas direktors Darius Grebliauskas un Igaunijas Drošības Akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžas direktors Aivar Toompere, parakstīja sadarbības līgumu, kas veicinātu:

  • kadetu un policijas darbinieku profesionālās izglītības un praktisko iemaņu sagatavošanu, īstenojot dažādus projektus;
  • pedagogu un kadetu apmaiņas programmas un vizītes;
  • sniegtu informāciju par kursiem un mācību metodēm;
  • zinātnisko pētniecību par policijas darbu;
  • fiziskās sagatavotības attīstību organizējot un piedaloties sporta sacensībās un dažādos cita veida kultūras pasākumos.

 

2008.gada 21.oktobrī Gruzijas Iekšlietu ministrijas akadēmijas direktore Khatia Dekanoidze un Valsts policijas koledžas direktors, pulkvedis  Aigars Evardsons  noslēdza sadarbības līgumu.

Sadarbibas līguma parakstīšana, direktors Aigars Evardsons

Līgums paredz, ka sadarbības mērķis ir :

 -  Studējošo un pasniedzēju piedalīšanās Pušu rīkotajos kultūras un sporta pasākumos;

 -  Kadetu un policijas virsnieku apmaiņas programmu un studiju vizīšu organizēšana;

 -  Sadarbība Zinātniskajos pētījumos policjas sfērā;

 -  Informācijas apmaiņa saistībā ar mācību kursiem un mācību metodēm.


 

 

Par dalību Eiropas policijas koledžu asociācijā (AEPC)

Valsts policijas koledžas direktors Aigars Evardsons un Valsts policijas Personāla vadības biroja priekšnieks Artis Velšs 2006.gada 24. - 25.oktobrī pēc Eiropas policijas koledžu asociācijas uzaicinājuma piedalījās konferencē Bukarestē (Rumānija), kuras mērķis bija apspriest pasniedzēju vietu un darbu mācību procesā policijas mācību iestādēs un vienlaicīgi arī noslēgt līgumu par Valsts policijas koledžas iestāšanos Eiropas policijas koledžu asociācijā.

Valsts policijas koledžas dalība Eiropas policijas koledžu asociācijā ir nozīmīga Latvijas Valsts policijai, lai turpinātu starptautisko sadarbību policijas darbinieku sagatavošanas jomā.

Eiropas policijas koledžu asociācijas darbības vīzija ir - kopumā atbalstīt dalībvalstu policiju darbību Eiropā, uzmanību pievēršot arī starptautiskas nozīmes noziedzības aspektiem. Eiropas policijas koledžu asociācija caur dalībvalstu policijas koledžām koordinē dažādu kopēju apmācības formu norisi dalībvalstu policijas darbiniekiem, kas savukārt sekmē savstarpējās sadarbības, informācijas apmaiņas un paša policijas apmācības procesa attīstību un pilnveidošanos.

Eiropas policijas koledžu asociācijas mērķi, izmantojot koledžu sadarbības tīklu ir, uzlabot savstarpējo sadarbību un koordināciju dalībvalstu policijas koledžu starpā, veicināt labākās prakses un pētījumu atziņu izplatīšanu, sekmēt vēl lielāku studējošo, pasniedzēju un praktisko policijas darbinieku savstarpējo apmaiņu pieredzes iegūšanu un asistēt Austrum-Eiropas valstu policijas koledžām, atbalstot kopējo apmācības formu realizāciju.

Šobrīd Eiropas policijas koledžu asociācijā ir 47 dalībkoledžas no: Albānijas, Austrijas, Beļģijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Īrijas, Itālijas, Luksemburgas, Moldovas, Melnkalnes, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Krievijas, Serbijas, Slovēnijas, Slovākijas, Spānijas, Zviedrijas, Šveices, Turcijas, Lielbritānijas, Bulgārijas un Latvijas.

    2008.gada 3.jūnijā viesnīcā „Avalon Hotel” Kalēju ielā 70/72, Rīgā norisinājās Eiropas policijas koledžu asociācijas (Association of European Police Colleges - AEPC) vadības sēde, kurā piedalījās AEPC augstākās izglītības iestāžu vadītāji un viņu vietnieki no 19 valstīm: Vācijas, Gruzijas, Austrijas, Slovākijas, Nīderlandes, Grieķijas, Beļģijas, Zviedrijas, Bulgārijas, Spānijas, Melnkalnes, Francijas, Lielbritānijas, Kipras, Krievijas, Polijas, Igaunijas, Turcijas un Latvijas. Latviju AEPC vadības sēdē pārstāvēja ģenerālis Aldis Lieljuksis, Valsts policijas priekšnieks un pulkvedis Aigars Evardsons, Valsts policijas koledžas direktors. AEPC vadības sēdē piedalījās arī Latvijas Policijas akadēmijas profesors Vitolds Zahars. AEPC vadības sēdes organizēšanai gada laikā tika veikti nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, ko veica Valsts policijas darba grupa Valsts policijas koledžas direktora A.Evardsona vadībā. AEPC vadības sēdi 2008.gada 3.jūnijā atklāja Valsts policijas priekšnieks A.Lieljuksis un AEPC prezidents Maurice Petit, Beģijas Policijas koledžas direktors. AEPC vadības sēdes laikā Latvija prezentēja mentoru (Valsts policijas amatpersonu - prakšu vadītāju) sistēmu Latvijā.


 

 

Saskaņā ar Eiropas Savienības Šengenas novērtēšanas Darba grupas 2003.gada 13.janvāra sēdes lēmumu Nr. 5610/03, Šengenas kataloga 4.sējuma „Policijas sadarbība. Rekomendācijas un laba prakse” 8. sadaļu „Apmācības prasību ievērošana policijas sadarbībai paplašinātajā Eiropā”, ir nepieciešama ciešāka sadarbība policijas darbinieku profesionālās sagatavošanas procesā.
     Tādēļ, 2005. gada 2. jūnijā, ar mērķi attīstīt sadarbību starp policijas darbinieku sagatavošanas iestādēm, LR IeM VP Policijas skola, noslēdza sadarbības līgumu ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Klaipēdas Policijas skolu.

Sadarbība notiek trīs dažādos līmeņos:

1.     Darbinieku (pasniedzēju un vadības);

2.     Izglītojamo;

3.     Abpusēji aktuālu projektu izstrādē un īstenošanā.

 Sadarbības izpausmes veidi:

1. Informācijas apmaiņa:

 

  • Par jauninājumiem likumdošanā attiecībā uz policijas darbu;
  • Par ES prasību ieviešanu policijas darbinieku sagatavošanā;
  • Par jaunu mācību metožu ieviešanu policijas darbinieku sagatavošanā
  • Par jaunu mācību programmu sagatavošanu;
  • Par profesionālās kvalifikācijas sistēmu policijas darbiniekiem.

2. Zināšanu un pieredzes apmaiņa.

Šīs sadarbības ietvaros Latvijas Policijas skolas delegācija vairakkārt ir viesojusies Klaipēdā, kur notika sporta spēles starp abu skolu kadetiem. Arī Klaipēdas delegācija 2005. gada novembrī viesojās Latvijā un piedalījās Policijas skolas 10 gadu jubilejas pasākumos.

Plānoti arī turpmāki kopīgi īstenojami sadarbības pasākumi.

Valsts policijas policijas skolas sadarbības līguma parakstīšana ar Lietuvas policijas skolu