Uzņemšanas noteikumi

 Iestājpārbaudījumu fiziskās sagatavotības normatīvu prasības – metodiskie ieteikumi

Valsts policijas koledžas arodizglītības programma "Policijas darbs" (klātiene). Mācību ilgums – 10 mēneši. Iegūstamā kvalifikācija – Valsts policijas jaunākais inspektors.

 

Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Policijas darbs” (klātiene). Studiju ilgums – 2,5 gadi. Iegūstamā kvalifikācija – Valsts policijas jaunākais virsnieks.

Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Policijas darbs” (neklātiene, tikai amatpersonām). Studiju ilgums – 2,5 gadi. Iegūstamā kvalifikācija – Valsts policijas jaunākais virsnieks.

Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžā 2023./2024. akadēmiskajam/mācību gadam 
pielikums nr 1
pielikums nr 2
pielikums nr 3
pielikums nr 4
 

Reģistrēšanās arodizglītības programmā un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā notiek katrai programmai noteiktos datumos, aizpildot elektronisko pieteikumu:
https://e-studijas.vp.gov.lv/uznemsana , ko Valsts policijas koledža (turpmāk – Koledža) publicē Koledžas mājas lapā  internetā vai klātienē Koledžā Ezermalas ielā 10, Rīgā vai Koledžas Latgales filiāles faktiskajā adresē Vaļņu ielā 27, Daugavpilī.

Ja reflektants uzņemšanai reģistrējies elektroniski, ierodoties uz konkursa iestājpārbaudījumiem, reflektants uzrāda personu apliecinošu dokumentu un aizpilda iesniegumu (1. pielikums), kam pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu un  centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātu oriģinālus.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis’’pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas mācībām maksa ir EUR 14.49, maksāšanas mērķī norādīt:

21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa.

Ja uzņemšanai reģistrējas klātienē, tad reflektants uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu (1. pielikums);
 • pases vai personas apliecības kopiju;
 • vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātu kopijas, uzrādot to oriģinālus;
 • Akadēmiskās informācijas centra izziņu par izglītības dokumenta ekspertīzi, ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs;
 • valsts valodas prasmes apliecības kopiju (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)), uzrādot oriģinālu, ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim;
 • maksājuma dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Reflektantam jākārto šādi iestājpārbaudījumi (pirmā kārta):

 • fiziskā sagatavotība, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 (atvērt šeit);
 • vērīguma, atmiņas un latviešu valodas pārbaudes tests;
 • psiholoģiskā testēšana;

un, ja pretendē uz pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Policijas darbs”, papildus:

 • vispārējais zināšanu tests;
 • vispārējais intelekta tests.

 

Reflektantu, kurš nokārtojis konkursa pirmās kārtas iestājpārbaudījumus, Koledža nosūta uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīnas ekspertīzes komisiju, veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudei.

 

Reflektants uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju līdzi ņem šādus dokumentus:

 • personu apliecinošu dokumentu;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu par dzīves laikā pārciestajām slimībām (U27 veidlapa);
 • narkologa atzinumu (izziņu) par veselības stāvokli(iekļauj ziņas par alkohola pārmērīgu lietošanu, toksisko vielu lietošanu, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu, ja nav attiecīgas medicīniskas indikācijas);
 • psihiatra atzinumu par veselības stāvokli (iekļauj ziņas par diagnosticētu psihisku slimību vai uzvedības traucējumiem);
 • potēšanas pasi ar atzīmēm par veiktajām vakcinācijām.

Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, korpuss 1, Rīga, LV-1026, 4. stāvā,

tālruņi +371 67829959, +371 67829975.

Konkursa iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana Koledžas mājas lapā, sadaļā "2022.gada vasaras uzņemšana" ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.

 

Informāciju par uzņemšanas procesu reflektants var saņemt Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā pa tālruni +371 25411502,

+371 67219642, +371 67209798 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi izglitiba@koledza.vp.gov.lv vai Koledžas Latgales filiālē pa tālruni +371 65403264 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi koledza@latgale.vp.gov.lv.