Uzņemšana VPK Policijas darbs programmās

Ja esi ieguvis vidējo izglītību un vēlies attīstīt savu karjeru drosmīgā profesijā, izvēlies vienu no mūsu realizētajām studiju programmām "Policijas darbs" un pievienojies Valsts policijai!

Vairāk par abām studiju programmām lasi šeit: Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma “Policijas darbs” (IDA) un Arodizglītības programma "Policijas darbs".

Laikā no 2024. gada 8. jūlija līdz 21. jūlijam notiks dokumentu iesniegšana abām programmām elektroniski un klātienē Ezermalas ielā 10, Rīgā. 

Pēc dokumentu iesniegšanas nākamie ar uzņemšanu saistītie posmi notiks sekojošos datumos:

Iestājpārbaudījumi: 24.-25.07.2024.

Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisija: 26.07.-05.08.2024.

Rezultātu paziņošana: 23.08.2024.

Līgumu slēgšana: 27.-28.08.2024.

policijas darbs_priekšrocības