Valsts policijas koledža (turpmāk – koledža) ir Ministru kabineta dibināta Valsts policijas pakļautībā esoša izglītības iestāde. Koledža personām pēc vidējās izglītības ieguves (turpmāk – studējošie) nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir koledžas padome (turpmāk – padome) un koledžas direktors (turpmāk – direktors). Padome ir koledžas personāla koleģiāla lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv koledžu.

policijas_koledza

 

 

 

 

Augstākās izglītības padome 2008.gada 22.maijā vienbalsīgi nolēma Valsts policijas koledžai kā augstākās izglītības iestādei piešķirt Programmas akreditāciju uz 6 gadiem un iestādes beztermiņa akreditāciju.

Ezermalas8_008_500

Ar Ministru kabineta 2006.gada 13.jūlija rīkojumu Nr.521, tika izveidota Valsts policijas koledža, nosakot, ka tā ir Valsts policijas pakļautībā esoša izglītības iestāde. Koledžas pamatuzdevums ir  sagatavot policijas darbiniekus profesionālajam dienestam Valsts policijā, atbilstoši Valsts policijas noteiktajām prasībām un pasūtījumam, kā arī  īstenot Valsts policijas darbinieku profesionālās pilnveides sistēmas izveidi saistībā ar dienesta gaitas turpmāko virzību.

Valsts policijas koledža īsteno licencētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, saglabājot iepriekš iegūtās profesionālās izglītības pēctecību un nodrošinot specializāciju atbilstoši Valsts policijas vajadzībām.

Valsts policijas koledža piedāvā apgūt vidējā komandējošā sastāva policista profesiju, kuru papildina attiecīga specializācija. Iegūtā kvalifikācija atbilst ceturtajam profesionālajam kvalifikācijas līmenim un profesijas standartā izvirzītajām prasībām.

Valsts policijas koledža sagatavo policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā arodizglītības programmā „Policijas darbs”, ar kvalifikāciju – Valsts policijas jaunākais inspektors.


Simbolika

Valsts policijas koledžas simbolika – Emblēma

vpk_logo_636

Logo attēlotā grāmata simbolizē gudrību, izglītību, bet uz grāmatas vāka Valsts policijas logo, norāda, ka Valsts policijas koledža ir Valsts policijas pakļautībā esoša izglītības iestāde.

Logo attēlotās Latvijas karoga lentas, un trīs zvaigznes simbolizē Latvijas valsts un tautas vienotību, patriotismu. (Karoga krāsām ir simboliska nozīme: sarkanā krāsa - drosme, varonība, augstsirdība, mīlestība; baltā krāsa - cēlums, atklātība.)

Savukārt ozols ir mūsu tautas likteņkoks, spēka, ilggadības simbols. Logotipā attēlotās ozollapas simbolizē spēku, pamatīgumu un izturību.

 

Slokas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 2006.gada 6.oktobrī, piedaloties Valsts policijas koledžas vadībai, pasniedzējiem un kadetiem, kā arī pārstāvjiem no Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas struktūrvienībām, Klaipēdas Policijas skolas un citām iestādēm, ar kurām Valsts policijas koledžai ir izveidojusies sadarbība, tika iesvētīts Valsts policijas koledžas karogs.

 

Karogā uz gaiši zila fona attēlota Valsts policijas emblēma - saule un uz leju vērsts zobens (zobens miera stāvoklī), simbolizējot Valsts policijas darbinieku galveno uzdevumu: sargāt un rūpēties par visu Latvijas iedzīvotāju drošību. Otrā pusē uz balta fona - valsts mazais ģerbonis, zem kura izšūts uzraksts Valsts policijas koledža.

 

Valsts policijas koledžas himna

Koledžas notikumu hronika (pieejams https://www.youtube.com)