Valsts policijas koledža ir izglītības iestāde, kas savu darbu uzsāka 1991.gadā kā Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta Mācību centrs, taču 2006. gadā Ministru kabinets dibināja Valsts policijas koledžu kā Valsts policijas pakļautībā esošu augstākās izglītības iestādi.

2022.gadā Valsts policijas koledža noslēdza konsorcija līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Universitāti un Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju, dibinot Iekšējās drošības akadēmiju . Konsorcijs ir apvienība kopēja mērķa sasniegšanai, - apvienojot resursus, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs. Tas ir augstskolu sadarbības formāts, koplietojot trīs iestāžu resursus un akadēmisko personālu, bet neveidojot jaunu juridisko personu – augstskolu.

Valsts policijas koledžas pamatuzdevums ir kvalitatīvi sagatavot policistus profesionālajam dienestam Valsts policijā. Valsts policijas koledža ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo un izglīto topošos policistus.

Valsts policijas koledža realizē īsā cikla profesionālo augstākās izglītības programmu, profesionālās un neformālās izglītības programmas.

Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir koledžas padome un koledžas direktors. Padome ir koledžas personāla koleģiāla lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv koledžu.

 

Devīze

Mūsu izglītība – jūsu drošībai!

 

Valsts policijas koledžas misija, vīzija un vērtības

Misija

Uzlabot Valsts policijas un citu izmeklēšanas iestāžu darbinieku izglītības ieguves iespējas un pilnveidot pētniecisko darbību valsts iekšējās drošības jomā.

Vīzija

Valsts policijas koledža ir vadošais pētniecības un izglītības centrs lielākajai Iekšlietu ministrijas struktūrvienībai – Valsts policijai.

Vērtības

Gods, cieņa, profesionālisms, elastīgums, attīstība.

 

Valsts policijas koledžas simbolika

Logotips

VPK_Pilnkrasu_logo.png

Logotipa dizainā ir izmantots Daugavas straumes ritms un Laimas zīme jeb Laimas slotiņa. Daugavas ritms simbolizē kustību un dinamiku, virzību uz priekšu, savukārt Laimas slotiņa ir tīrības simbols, kas vienlaikus simbolizē mūžību un ritumu, veiksmi, svētību un laimi. Valsts policijas koledžas logotipā attēlotā Daugava un Laimas zīme simboliski apzīmē gaismas kāpnes, kāpnes uz izcilību.

Trīs zvaigžņu simbols apzīmē mūsdienīga policista izglītības triumfu pār noziedznieku tumsonību. Trīs zvaigznes kā jauno policistu zinību kronis.

Līdzās simboliskajai nozīmei, logotipa uzbūve ir uztverama arī grafiski: simbola augšpusē zem zvaigznēm ir redzams burts “V”, vienu stāvu zemāk – “P”, bet stabilitāti pašos pamatos nodrošina – “K”. Tie ir Valsts policijas koledžas iniciāļi.

 

Emblēma

Valsts policijas koledžas emblēma

Valsts policijas koledžas emblēma ir piederības apliecinājuma zīme, kas izvietota uz formas tērpa kreisās piedurknes. Tās dizains ir balstīts Valsts policijas zīmotnes konstrukcijā.

 

Valsts policijas koledžas himna ir pieejama šeit: HIMNA

Valsts policijas koledžas notikumu hronika ir pieejama šeit: NOTIKUMU HRONIKA 

 

Seko līdzi jaunumiem Valsts policijas koledžas sociālo tīklu vietnēs:

Facebook: @vpkoledza

Instagram: @valsts_policijas_koledza