Par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem:

  • Šobrīd Valsts policijas koledžai nav noslēgto līgumu par nekustamo īpašumu nomu.
     

Valsts policijas koledžai lietošanā nodotos nekustamos īpašumus pārvalda Nodrošinājuma valsts aģentūra.
 
Par iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem:

  • Šobrīd Valsts policijas koledžai nav noslēgto līgumu par nekustamo īpašumu iznomāšanu.
     

 
Par darbības nodrošināšanai nevajadzīgo valsts kustamo mantu:

  • Šobrīd Valsts policijas koledžai nav darbības nodrošināšanai nevajadzīgās valsts kustamās mantas.