Profesionālās pilnveides izglītības programma “Policijas darba pamati Valsts policijas amatpersonām”

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Valsts policijas koledža

Lekciju norises vieta: Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga

Studiju ilgums: pilna laika klātiene – 3 mēneši jeb 508 stundas

Studiju maksa: valsts budžets

Studēt var: persona ar augstāko izglītību

 

Programmas mērķis: Veidot prasmes kompleksi izmantot iepriekš iegūtās zināšanas, pieredzi un sagatavot izglītojamos policijas funkciju veikšanai, t.i.,  reaģēšanai uz administratīviem pārkāpumiem, noziedzīgiem nodarījumiem un citiem notikumiem, veikt neatliekamās procesuālās darbības, notikuma vietā, konstatējot administratīvu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu, veikt izmeklēšanu administratīvā pārkāpuma procesā un kriminālprocesā, veikt preventīvo darbu policijas struktūrvienībā.

Lai apgūtu Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati Valsts policijas amatpersonām” ir:

Kandidātam ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām:

  • Kandidāts ir Latvijas pilsonis;
  • Nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda un  nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata (izziņa no Soda reģistra);
  • Valsts valodas zināšanas, kas nepieciešamas profesionālo un amata pienākumu veikšanai;
  • Fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

Prakse netiek īstenota. Taču, atbilstoši nepieciešamajām zināšanām un pamatojoties uz jomu, kurā izglītojamais strādās pēc izglītības programmas apguves, izglītojamais apgūs vienu no šādiem specializācijas priekšmetiem:

  • Reaģēšana uz administratīvu pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu;
  • Izmeklēšana administratīvā pārkāpuma procesā;
  • Izmeklēšana kriminālprocesā;
  • Prevencija.

Nodarbības norisināsies darba dienās laika posmā no pulksten 08.00 līdz 16.30.

Valsts  policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļa (e-pasta adrese: izglitiba@koledza.vp.gov.lv vai tālr. +371 67219642, +371 25411502).