• Valsts policijas koledžas aktuālās tāmes (atvērt šeit)
  • Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā (atvērt šeit)
  • Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (atvērt šeit