Kontakti

pasts [at] koledza.vp.gov.lv

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Valsts policijas koledža
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
(NMR kods) 90000072027
Bankas konts:
LV30TREL2140637008000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Informācija tiek aktualizēta.

SKATĪT VISAS NODAĻAS

Saziņai izglītības un uzņemšanas jautājumos e-pasts: izglitiba@koledza.vp.gov.lv, telefona numurs +371 25411502 vai +371 25411502