uzņemšana VPK

Valsts policijas koledža izsludina reflektantu uzņemšanu arodizglītības un īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmās “Policijas darbs”. Laikā no 8. līdz 21. jūlijam aicinām personas ar iepriekš iegūtu vismaz vidējo izglītību un vecumā līdz 40 gadu vecumam iesniegt dokumentus uzņemšanai mācībām Valsts policijas koledžā.

Katru gadu Valsts policijas koledža (VPK) uzņem fiziski sagatavotus, mērķtiecīgus un psiholoģiski noturīgus kandidātus, kuru motivācija atklājas vēlmē palīdzēt un ar godu kalpot mūsu Latvijas sabiedrībai. Aicinām drosmīgas, uz izaugsmi tendētas un motivētas personas vecumā līdz 40 gadiem, ar iepriekš iegūtu vismaz vidējo izglītību, izvēlēties vienu no abām studiju programmām “Policijas darbs”. 

Īsā cikla profesionālā augstākā izglītības programma “Policijas darbs” pilna laika klātienē, ko VPK īsteno konsorcijā “Iekšējās drošības akadēmija”, ir  paredzēta tiem, kuri vēlas savu dienesta ikdienu saistīt ar dinamisku darbu dažādās Valsts policijas struktūrvienībās. Studiju ilgums šajā izglītības programmā ir 2,5 gadi, bet iegūstamā kvalifikācija - Valsts policijas jaunākais virsnieks. Savukārt arodizglītības programmas “Policijas darbs” mācību ilgums ir 10 mēneši un iegūstamā kvalifikācija Valsts policijas jaunākais inspektors.

No šī gada 8. jūlija līdz 21. jūlijam dokumentu iesniegšana norisināsies gan elektroniski, gan klātienē Ezermalas ielā 10, Rīgā. Pēc iestājpārbaudījumu nokārtošanas, kas norisināsies 24. un 25. jūlijā un Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas, kas šogad notiks laikā no 26. jūlija līdz 5. augustam, 23. augustā tiks paziņoti uzņemšanas rezultāti. Savukārt 27. un 28. augustā tiks slēgti mācību līgumi.

Būtiski, ka izglītības ieguve ir bez maksas, kadetiem studiju laikā tiek maksāta darba alga, bet sekmīgākajiem sniegti arī papildus finansiālie bonusi. Kadetiem tiek piedāvāta vieta arī dienesta viesnīcā. Tāpat tiek nodrošinātas sociālās garantijas, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu un zobārstniecības pakalpojumu kompensācija. Pēc izglītības ieguves kadetiem ir garantēta dienesta vieta Valsts policijā, kur ikkatrs var atrast sev piemērotāko karjeras attīstības virzienu un specializāciju – ceļu satiksmes un sabiedriskās kārtības uzraudzība, kriminālistika, izmeklēšana, prevencija, kiberdrošība u.c. 

Detalizētu informāciju par uzņemšanas nosacījumiem iespējams aplūkot šeit: https://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/uznemsanas-noteikumi-0

Papildus informāciju par uzņemšanu VPK īstenotajās izglītības programmās var iegūt, rakstot uz e-pasta adresi: izglitiba@koledza.vp.gov.lv.

 

Priekšrocības izvēloties VPK