Par studējošo pašpārvaldi

Kas mēs esam?

Valsts policijas koledžas (turpmāk-Koledža) Studējošo pašpārvalde (turpmāk-Pašpārvalde) ir vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija Koledžā.

Koledžas Pašpārvalde ir īstā vieta tiem studentiem, kuri vēlas pilnvērtīgi izbaudīt studiju gadus, aktīvi darbojoties un piedaloties studentijas norisēs.

 
SP mērķis:

aizstāvēt un pārstāvēt visu studējošo intereses akadēmiskās, materiālās, kultūras un sadzīves jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās.
   
SP uzdevumi:

- Veicināt Koledžas kadetu sabiedrisko dzīvi un organizēt kolektīvos pasākumus;
- Sagatavot darba un aktivitāšu plānu nākamajam gadam;
- Sniegt priekšlikumus Koledžas vadības institūcijām un lēmējinstitūcijām, kā arī Koledžas struktūrvienību vadītājiem studiju (mācību) procesa uzlabošanai;
- Sadarbībā ar Koledžas struktūrvienībām un personālu organizēt un piedalīties Koledžas popularizēšanas pasākumos.
 

Ievēlēšana SP:

 Ievēlēšanai Pašpārvaldē var pretendēt studiju programmas studējošais, kurš nav disciplināri sodīts un viņam nav ētikas pamatprincipu un uzvedības noteikumu pārkāpumu.
Pašpārvaldes locekli Pašpārvaldē ievēl uz studiju programmas apguves laiku. Pašpārvaldes locekļi Pašpārvaldē darbojas līdz piektajam semestrim.
Pašpārvaldes priekšēdētājs organizē Pašpārvaldes vēlēšanas, ja Pašpārvaldes darbības laikā Pašpārvaldes locekļa vieta kļūst vakanta.
Uz piektā semestra Pašpārvaldes locekļu vakantajām vietām Pašpārvaldes vēlēšanas organizē septembra otrajā nedēļā.

Nolikums (atvērt šeit)


 

Sastāvs

Una Zeltiņa

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājs

Rolands Morozs

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks

Agnese Blūmenfelde

Finanšu darbības joma

Amanda Jēkabsone

Sporta darbības joma

Veronika Leonova

Kultūras darbības joma

Diāna Daniela Vanaga

Sabiedrisko attiecību darbības joma

Struktūra

Studējošo pašpārvaldes struktūra

Jautājiet mums

Savus priekšlikumus un ieteikumus varat sūtīt uz
e-pasta adresi: studejoso.pasparvalde@koledza.vp.gov.lv

Valsts policijas koledžas STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDES NOLIKUMS

Studējošo pašpārvaldes kontaki

studejoso.pasparvalde [at] koledza.vp.gov.lv