Studējošo pašpārvaldes kultūras jomas pārstāves pienākumi:

  • organizēt Koledžas kadetu izklaides un kultūras pasākumus;
  • ieviest jaunas un stiprināt jau esošās Koledžas kadetu tradīcijas;
  • sagatavot reklāmas, izkārtnes un citus informatīvos materiālus par Pašpārvaldes organizētajiem pasākumiem un izvietot tos Koledžas mājaslapā, sociālajos tīkos un Koledžā pie ziņojuma dēļa;
  • elektroniski informēt Koledžas kadetus par Pašpārvaldes aktualitātēm;
  • saskaņojot ar Koledžas direktoru, veidot komunikāciju ar mediju pārstāvjiem un piesaistīt tos nozīmīgākajiem pasākumiem;
  • kontrolēt un atbildēt par Pašpārvaldes organizētajos kolektīvajos pasākumos izmantoto inventāru, telpām un organizē to sakopšanu pēc pasākumiem;