Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētajas vietnieka pienākumi:

  • organizēt kolektīvos pasākumus Pašpārvaldes locekļu saliedēšanai;
  • organizēt Pašpārvaldes darbības jomas locekļu dalību Latvijas Studentu apvienības rīkotajos seminārus, darba grupās un konferencēs;
  • izpētīt iespējas un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Pašpārveldes priekšsēdētājam, kā priekšlikumu par iespējamo dalību pasākumos un projektos;
  • organizēt un nodrošināt Pašpārvaldes viesu uzņemšanu;
  • noskaidrot, kuri Pašpārvaldes locekļi nav ieradušies uz Pašpārvaldes sēdi un informēt priekšsēdētāju par to prombūtnes iemeslu;
  • sagatavot Pašpārvaldes telpas uzkopšanas grafiku un kontrolēt tā izpildi;