Studējošo pašpārvaldes finanšu jomas pārstāves pienākumi:

  • sadarbojoties ar Koledžas Sporta katedru, organizēt sporta pasākumus un sacensības Koledžas kadetiem un personālam;
  • atbalstīt Koledžas Sporta katedru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku spartakiādes organizēšanā;
  • sadarboties ar citu augstskolu un koledžu studējošo pašpārvalžu sporta darbības jomas pārstāvjiem;
  • ne vēlāk kā 10 darba dienas iepriekš elektroniski nosūtīt informāciju par sporta aktivitātēm Kultūras darbības jomas pārstāvim;
  • popularizēt veselīgu dzīvesveidu, motivēt kadetus attīstīt savu fizisko sagatavotību.