Starptautiskā studentu nedēļa

Valsts policijas koledžas kadeti kopā ar mācībspēkiem regulāri piedalās starptautiskos pieredzes apmaiņas pasākumos, lai uzzinātu citu valstu pieredzi un praksi policijas darbinieku apmācībā, iepazītos ar citu valstu policijas tehnisko nodrošinājumu un inovācijām dažādu jautājumu risināšanā.

Kadetu nodaļas vadītājs kopā ar pieciem kadetiem laikā no 11. līdz 14. martam piedalījās Vācijas Publiskās pārvaldes, policijas un justīcijas profesionālās augstskolas organizētajā pieredzes apmaiņas vizītē Starptautiskās studentu nedēļas ietvaros, kur tikās ar  kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas. Koledžas delegācija Gistrovā (Vācijā) aplūkoja ne tikai augstskolas mācību telpas, bet arī policijas taktiskās apmācības poligonu un tā materiāltehnisko nodrošinājumu, vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības treniņu vidi. Rostokā policijas iecirknī varēja aplūkot Kārtības policijas tehniskos līdzekļus, Kriminālpolicija demonstrēja 3D kameru iespējas pārkāpumu atklāšanā un stāstīja par inovācijām kibernoziegumu apkarošanā. Savukārt Šveriņā mūsu kadetiem bija iespēja iepazīties ar Kārtības policijas dienestu un uzzināt ar kādiem izaicinājumiem ikdienā saskaras ūdenslīdēju, dronu pilotu, speciālo uzdevumu grupu un kinologu vienības. Vizītes pēdējā dienā Latvijas delegācija devās uz Vācijas Valsts policijas helikopteru vienības bāzi, kur tika demonstrēts aprīkojums un tā iespējas veicot dienesta pienākumus.

Gistova

Savukārt Humanitārās katedras lektore laikā no 18. līdz 22. martam piedalījās ERASMUS+ personāla profesionālās pilnveides mobilitātē Lejassaksijas policijas akadēmijā Hanna – Mindenē (Vācija). Vienlaikus arī trīs no mūsu kadetiem piedalījās Starptautiskajā studentu nedēļā Hanna - Mindenē, kur Lejassaksijas policijas akadēmijas  rīkotajā pasākumā tikās studenti no 11 valstīm. Mobilitātes laikā mūsu kadetiem bija iespēja piedalīties kopīgās aktivitātēs ar pārējiem ārvalstu studentiem, kā arī individuālās aktivitātēs, kas tika pielāgotas katra programmas dalībnieka personīgajām interesēm.

Kā norāda lektore:

“Īpaši saistošas bija lekcijas par tēmām, kuras es pasniedzu Valsts policijas koledžā - “Vardarbība ģimenē”, “Upura profila sastādīšana”,  kā arī iespēja iepazīties ar virtuālās realitātes un simulācijas izmantošanu apmācību procesā. Tika papildinātas manas līdzšinējās zināšanas un iegūtas jaunas idejas darbam.”

Arī šoreiz organizatori bija parūpējušies par praktisku ieskatu policijas darba specifikā Vācijā. Tika apmeklēta Hipoloģijas un Kinoloģijas nodaļa, kā arī piedāvāta iespēja iepazīties ar Lielceļa policijas darbu.

Īpašu pateicību lektore velta Lejassaksijas policijas akadēmijas atbalsta personai – sociālajai darbiniecei un pedagoģei Juanai Ben Aabelai par silto uzņemšanu un interesanto diskusiju par sociāli – psiholoģiskā atbalsta organizēšanu. Akadēmijā atbalsts tiek sniegts gan personālam, gan studentiem stresa situācijās, konfliktsituācijās, kā arī brīžos, kad studenti saskaras ar adaptēšanās un mācīšanās problēmām. Liela uzmanība tiek pievērsta jaunajiem studentiem, kuri dažādu iemeslu dēļ vēlas pārtraukt iesāktās studijas. Tiek rīkotas dažāda veida aktivitātes, piemēram, dažādas apmācības un kursi, individuālais un grupu darbs, akadēmijas iepazīšanas un adaptācijas aktivitātes.

Starptautiskās studentu nedēļas dalībnieki norāda, ka tika iegūtas jaunas zināšanas gan par jomām, kas saistītas ar juridisko psiholoģiju, gan bija iespēja iepazīties ar jaunāko tehnoloģiju izmantošanas iespējām studijās. Kā viens no ieguvumiem tiek uzsvērta iespēja praktizēt angļu valodu, īpaši izceļot jomas terminoloģiju izmantojumu.

Hanna-Mindene

Valsts policijas koledža regulāri apmeklē un organizē starptautiskās pieredzes apmaiņas vizītes, taču ir būtiski uzsvērt, ka šādās vizītēs dodas tikai tie kadeti, kuri ir motivēti un apņēmīgi, kā arī atbilst konkursa nosacījumiem un ir sekmīgi izturējuši atlasi.