Bibliotēkā pieejami informācijas resursi atbilstoši koledžas studiju programmām un pētniecības virzieniem, kā arī tālākizglītībai un pašizglītībai. Bibliotēkas lietotāji var izmantot brīvpieejas krājumu, datorus, elektroniskās datubāzes, biroja tehniku un saņemt konsultācijas par informācijas meklēšanu tiešsaistes resursos.

Kontakti
+371 28688291
biblioteka@koledza.vp.gov.lv

Darba laiks
Pirmdiena – Piektdiena 8.00-16.30
Sestdiena, Svētdiena – slēgts
Pirmssvētku dienās 8.00-15.30

Darba laiks vasaras periodā (no 7. maija – 30. augustam)
Pirmdiena    12.00 - 16.00
Otrdiena    8.00 - 16.00
Trešdiena    8.00 - 16.00
Ceturtdiena    12.00 - 16.00
Piektdiena    8.00 - 16.00
Sestdiena, Svētdiena – slēgts
Pirmssvētku dienās 8.00 - 15.00

Bibliotēkas krājumā ir vairāk nekā 25 tūkstoši iespieddarbu, no kuriem lielākā daļa (70 %) ir tiesību un sabiedrisko zinātņu izdevumi. Visi krājumā esošo izdevumu apraksti iekļauti elektroniskajā katalogā:

 

JAUNIEGUVUMI. Anotācijas

2024: Februāris, Aprīlis 

2023: Marts, Maijs, Jūnijs, Oktobris, Novembris

2022: FebruārisJūlijs, Septembris, Novembris

2021: SeptembrisDecembris

 

PERIODISKIE IZDEVUMI:

 • žurnāli 2024. gadā: ”Jurista Vārds”, ”Likums un Taisnība”, ”iTiesības”, ”Annas Psiholoģija”, “IR”, ”Sporta Avīze”, ”Nezināmā Vēsture ”, “Latvijas Noklusētā Pagātne”, ”GEO”, “Astes”.
 • žurnāli 2023. gadā: ”Jurista Vārds”, ”iTiesības”, ”Likums un Taisnība”, ”Sporta Avīze”, ”Ilustrētā Zinātne”, ”Annas Psiholoģija”, ”GEO”, ”9Vīri”;
 • kultūrvēsturisku periodisko izdevumu arhīvs: ”Valdības Vēstnesis” (1919-1937), ”Likuma Vārdā” (1997-2003), ”Fakts: Kriminālās informācijas laikraksts” (1998-2000), ”Administratīvā un Kriminālā Justīcija” (1997-2009), ”Jurista Vārds” (2002-2018), ”Juristu Žurnāls” (Nr. 3.-10.), ”Kārtība un Drošība” (Nr. 1., 2.), ”Likums un Tiesības” (1999-2009).
 • IZDEVUMU SAŅEMŠANA UN NODOŠANA

Iespieddarbi lasīšanai ārpus Bibliotēkas tiek izsniegti tikai reģistrētiem lietotājiem. Saskaņā ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem izdevumu lietošanas termiņš ir 30 dienas un ir iespējama tā pagarināšana. Netiek izsniegti iespieddarba pēdējie eksemplāri, kvalifikācijas darbi, retumu krājumā esoši materiāli, kā arī viena izdevuma vairāki eksemplāri.

 • ELEKTRONISKAIS KATALOGS

Bibliotēkas elektroniskajā katalogā iekļauta informācija par visiem krājumā esošajiem izdevumiem, kvalifikācijas darbiem (no 2013. gada) un atsevišķiem nozīmīgiem interneta resursiem.

 • ATTĀLINĀTA IZDEVUMU LIETOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA, IESPIEDDARBU REZERVĒŠANA

Pakalpojumu nodrošina autorizētā datubāze ”Mana bibliotēka”, kura pieejama elektroniskā kataloga vietnē. Lai izmantotu datubāzes ”Mana bibliotēka” sniegtās iespējas, ir jāsaņem individuāls lietotājvārds un parole.

Izdevumu lietošanas termiņa pagarināšanu, iespieddarbu rezervēšanu  iespējams veikt arī rakstot uz bibliotēkas e-pastu: biblioteka@koledza.vp.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 28688291.

 • DATORU UN INTERNETA PAKALPOJUMI

Bibliotēkas 20 datoros izmantojamas ofisa programmas, internets, datubāzes, pieejami elektroniskajā mācību vidē ievietotie materiāli. Iespējama pieslēgšanās bezvadu interneta tīklam WiFi.

 • MAKSAS PAKALPOJUMI (KOPĒŠANA, PRINTĒŠANA)

Maksas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādi (MK noteikumi Nr.256). Bibliotēkā tiek veikti bezskaidras naudas norēķini, izmantojot maksājumu termināli.

 • PAŠAPKALPOŠANĀS SKENĒŠANA

Pašapkalpošanās skenēšana iespieddarbiem un lapām (A4) ir bez maksas.

 • STARPBIBLIOTĒKU ABONEMENTS

Iespieddarbus, kuri nav Bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vai citām lielākajām zinātniskajām bibliotēkām, izmantojot Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus. Nepieciešamo informāciju jāmeklē Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā un jāveic pieprasījums bibliotēkas e-pastā: biblioteka@koledza.vp.gov.lv. SBA pasūtītos izdevumus var saņemt 2-3 nedēļu laikā, tie netiek izsniegti līdzņemšanai, bet ir izmantojami tikai bibliotēkas lasītavā.

 • KONSULTĀCIJAS

Informāciju par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, struktūru, krājumu, elektroniskajiem katalogiem, datubāzēm iespējams iegūt  klātienē (pēc pieraksta) vai attālināti, nosūtot pieprasījumu uz Bibliotēkas e-pastu.

Bibliotēkā interesenti ir aicināti pieteikties individuālām konsultācijām par informācijas meklēšanu elektroniskajos resursos. Pamata prasmju apguvei konsultācijās būs iepazīstami:

 1. Bibliotēku elektroniskie katalogi:
 • informācijas meklēšanas rīki (atslēgvārdi, meklēšanas kritēriji);
 • VPK elektroniskais katalogs un Latvijas Nacionālais kopkatalogs – kopīgais un atšķirīgais;
 • elektronisko katalogu informācijas saglabāšanas iespējas (personalizētās iespējas, bibliogrāfiskais apraksts).
 1. Tematiskie ceļveži:
 • Latvijas Vēstnesis – Latvijas Republikas oficiālais izdevums (tiesību akti un paziņojumi);
 • Likumi.lv - sistematizēti tiesību akti, jaunākā informācija par to izmaiņām;
 • LV portāls – palīgs tiesību aktu izpratnei un saruntelpa Latvijas attīstībai;
 • Jurista Vārds - nedēļas žurnāls un portāls tiesību zinātnieku un praktiķu diskusijām.
 1. Datubāzes:
 • Latvijas Nacionālā kopkataloga datubāzes;
 • informācijas meklētāja PRIMO saturs, funkcionalitāte, palīgrīki;
 • brīvpieejas pilnteksta datubāzes Open Access;
 • Centrālās statistikas pārvaldes datubāze www.csb.gov.lv.

Konsultāciju norises laiks – pirmdienās, individuāli saskaņojot laiku.

Pieteikšanās -  zvanot pa tālruni 28688291, rakstot uz e-pastu biblioteka@koledza.vp.gov.lv vai personīgi ierodoties bibliotēkā.