Par dienesta viesnīcu iestājpārbaudījumu laikā 2023.gada 25. un 26.jūlijā

Dienesta viesnīca

 

Ja iestājpārbaudījumu laikā Tev būs nepieciešama dienesta viesnīca un, aizpildot pieteikuma anketu, esi atzīmējis, ka Tev tā būs nepieciešama, tad gaidīsim Tevi:

KUR - dienesta viesnīcā Ezermalas ielā 8a, Rīgā;

KAD - iebraukšana un izmitināšana dienesta viesnīcā notiks sākot ar 24.07.2023. no plkst.12.00;

KO ŅEMT LĪDZI: līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un personīgās mantas (gultasveļa tiks nodrošināta);

CIK MAKSĀ - izmaksas no EUR 4.31 līdz EUR 15.26 par diennakti (saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi https://likumi.lv/ta/id/320601-nodrosinajuma-valsts-agenturas-maksas-pakalpojumu-cenradis).

Dienesta viesnīca Ezermalas ielā 8A, Rīgā

Ja nepieciešama dienesta viesnīca, lūdzu sazināties ar dienesta viesnīcas administratoru +37167219625 

dienesta_viesnica_260822.jpg