VPK izlaidums

Pagājušajā nedēļā svinīgi sveicām īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” nepilna laika neklātienes absolventus – 13. martā Daugavpilī programmu absolvēja 12, savukārt 14. martā Rīgā 57 jaunākie virsnieki, kuri pauda solījumu kalpot sabiedrībai un valstij.

Atklājot pasākumu, Valsts policijas koledžas direktora vietniece Zane Pumpure uzsvēra, cik šobrīd dienestam Valsts policijā ir svarīgi cilvēki, kuri ir gatavi mācīties mūža garumā un iedvesmot kolēģus strādāt mainīgajos darba apstākļos. Viņa aicināja absolventus  būt ne tikai apveltītiem ar zināšanām, bet vienlaikus būt arī drosmīgiem un pašaizliedzīgiem.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis uzrunājot absolventus norādīja, ka ir lepns par jaunākajiem virsniekiem, kuri izvēlējušies izaugsmi:

“Novēlu neapstāties un izmantot iespējas turpināt izglītību Iekšējās drošības akadēmijā, jo šobrīd valstij ir nepieciešami policisti, kuri ir apveltīti ar zināšanām un gatavi izaicinājumiem, kas cieši saistīti ar nepārtraukto tehnoloģiju attīstību”.

Sveicot absolventus, Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzsvēra:

“Jūs visi esat ar pieredzi dienestā, zināt, kāda ir šī profesija un tieši tādēļ esam pateicīgi, ka vienlaikus pildot ikdienas darba pienākumus Valsts policijā, atradāt laiku un iespējas studijām un sevis pilnveidei – tas ir liels sasniegums. Šobrīd policistiem ir pieejams tik liels atbalsts kā nekad iepriekš – bezmaksas bakalaura un maģistra studiju programmas, studiju laikā tiek saglabāts atalgojums un tas tiek ieskaitīts darba izpildes laikā. Esam ieinteresēti augsti kvalificētu darbinieku piesaistei mūsu dienestos, kuri spēj darba pienākumus pildīt efektīvi un kvalitatīvi. Iekšējā drošība prasa ieguldījumus un mēs turpinām uzlabot gan infrastruktūru, gan tālākizglītības piedāvājumus saviem darbiniekiem - šis ir iespēju laiks izaugsmei!”

Vēlam mūsu absolventiem veiksmīgas dienesta gaitas un saglabāt sevī misijas apziņu. Esiet neapturami savā izaugsmē – mācīsimies un strādāsim kopā!

Izsakām pateicību Valsts policijas koledžas mācībspēkiem, kuri ieguldījuši nozīmīgu darbu Valsts policijas amatpersonu izaugsmes nodrošināšanā, daloties ar savām zināšanām un pieredzi.

Gods kalpot Latvijai!

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas