ai230822.PNG
pl230822.PNG

 

plnekl230822.PNG

Studiju līgumu slēgšana notiks no 2022. gada 24.augusta līdz 2022.gada 26.augustam kabinetā Nr.218, Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā, no plkst.08:00 līdz 16:30,

VAI

Latgales filiālē, Valņu ielā 27, Daugavpilī, kabinetā Nr.34 (no plkst.08:00 līdz 16:30), iepriekš sazinoties pa t.28666070.

 

Tālrunis uzziņām : 25411502

 

UZMANĪBU!!! Ierodoties uz līguma parakstīšanu, neaizmirsti paņemt līdzi šādus dokumentus (oriģinālus):

- personu apliecinošs dokuments (pase vai ID);

- vidējo izglītību apliecinošs dokuments un sekmju izraksts;

- centralizēto eksāmenu sertifikās;

- valsts valodas prasmes apliecibu (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstāka līmeņa 1. pakāpe (C1), ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1 janvārim.