Publikācijas datums:
2021. gada 12. februāris
Izsludināts
Paredzamā līgumcena
Plānotā līgumcena gadā līdz 6000 EUR (t.sk – PVN).
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pasūtītājs
Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)
Iepirkuma procedūra
Cenu aptauja
Kontakti

Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists Māris Puķītis

maris.pukitis [at] koledza.vp.gov.lv

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam „Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi” 2021. gada 12. februāris

(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma nosacījumus iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību līdz 10 000 EUR.
Plānotā līgumcena gadā līdz 6000 EUR (t.sk – PVN).
CPV kodi: 79100000-5; 72000000-5

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)
Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014


Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists
Māris Puķītis,
(210.kabinets, administratīvais korpuss,
tālr. 67219692, e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv);


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Kvalificēta fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi Koledžai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2021.gada februāra līdz 2021.gada decembrim.

Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- piedāvātā pakalpojumu cena ir zemākā.
Ja ir līdzīgi piedāvājumi, Koledža izvēlas, ar kuru pretendentu slēgt līgumu.


Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam - pielikums Nr.2) ar tehnisko un finanšu piedāvājumu.
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2021.gada 17.februārim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.