Valsts policijas koledža

Par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 34. gadadienai un par ieguldījumu valsts iekšējās drošības stiprināšanā, 3. maijā mūsu kolēģi saņēma Ministru prezidenta un Iekšlietu ministrijas apbalvojumus.

Koledžas direktors Dmitrijs Homenko saņēma Ministru prezidenta Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Valsts policijas koledžas attīstībā.

Par nozīmīgu ieguldījumu Valsts  policijai noteikto mērķu sasniegšanā Tiesību zinātņu katedras docente Benita Akmentiņa saņēma Iekšlietu ministrijas Sudraba Goda zīmi.

VPK_IeM

Iekšlietu ministrijas Goda raksti par priekšzīmīgu dienestu un nozīmīgu ieguldījumu Valsts policijas noteikto uzdevumu izpildē tika pasniegti Policijas tiesību katedras lektoram Normundam Vilkam un Policijas tiesību katedras docentam Ērikam Treļam.

Savukārt Iekšlietu ministrijas Pateicību saņēma Tiesību zinātņu katedras docente Baiba Hercmane un Administratīvās nodaļas lietvede Iveta Vīksna.

No sirds sveicam un lepojamies ar kolēģiem!