Nosaukums Nr Pieņemts Grozījumi
506    
503 15.05.2014.  
7 23.04.2024.  
17 04.12.2023.  
16 04.12.2023. 01.12.2015.
Valsts policijas koledžas dokumentu pārvaldības noteikumi 15 29.11.2023.  
Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžā 
2024./2025. akadēmiskajam/mācību gadam

pielikums nr 1
pielikums nr 2
pielikums nr 3
pielikums nr 4
11 01.11.2023.  
Kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs” 5 14.06.2022.  
4 26.05.2022.  
Izglītojamo personu lietu iekārtošanas, noformēšanas, aprites un glabāšanas noteikumi 15 16.12.2021.  
Valsts policijas koledžas ētikas kodekss 11 18.05.2021.  
Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas iekšējās kārtības un drošības noteikumi 10 13.05.2021.  
Grozījumi Valsts policijas koledžas 2020.gada 11.augusta iekšējos noteikumos Nr.6 “Valsts policijas koledžas pedagogu skaita noteikšanas, darba slodzes plānošanas, uzskaites, kontroles un darba samaksas kārtība" 7 10.03.2021.  
Valsts policijas koledžas dežurantu darba organizācijas noteikumi 6 17.03.2021.  
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā organizē obligāto veselības pārbaudi, apmaksā ar to saistītos izdevumus un kompensē izdevumus par speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi 3 11.02.2021.  
Valsts policijas koledžas dokumentu pārvaldības noteikumi  
1.pielikums 
2.pielikums 
3.pielikums 
4.pielikums  
5.pielikums 
6.pielikums 
7.pielikums 
8.pielikums  
9.pielikums 
10.pielikums 
11.pielikums 
12.pielikums  
13.pielikums 
14.pielikums 
15.pielikums 
16.pielikums  
17.pielikums  
11 03.12.2020.  
Valsts policijas koledžas studiju (mācību) procesa plānošanas, nodrošināšanas, izpildes, kontroles un anketēšanas noteikumi 10 13.11.2020.   
Speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam saņemšanas, lietošanas un nodošanas noteikumi Valsts policijas koledžā 5 29.06.2020.  
Noteikumi par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu 10 22.07.2019.  
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā iegādājas, saņem, uzskaita, nodod un noraksta materiālās vērtības, piešķir inventāra numurus ilgtermiņa ieguldījumiem un krājumiem 8 27.06.2019.  
Valsts policijas koledžas izglītības pasākumu administrēšnas sistēmas noteikumi 19 23.11.2018.  
Par Valsts policijas koledžas 2018.gada 3.septembra iekšējo noteikumu Nr.12 "Valsts policijas koledžas kopēšanas un printēšanas pakalpojumu (A4 formāts) apmaksas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem 15 03.09.2018.  
Kārtība, kādā ievēro ugunsdrošības prasības Valsts policijas koledžā un rīcība ugunsgrēka gadījumā 5 06.04.2016.  
Valsts noslēguma pārbaudījuma - kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs"   33 18.12.2015.  
Studiju uzsākšanas vēlākos studiju posmos un studiju
kursu pielīdzināšanas kārtība Valsts policijas koledžā
25 21.10.2015.  
Kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs” 12 18.05.2015.
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums

22.02.2021.

03.04.2018.

Noslēguma pārbaudījuma norises kārtība Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmā „Policijas darba pamati”  11 21.04.2015.  
Sevišķās lietvedības organizēšanas noteikumi Valsts policijas koledžā 3 03.02.2015.  
Noteikumi par caurlaižu režīmu Valsts policijas koledžas ēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8a 1 23.01.2015.  
Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu, referātu un eseju izstrādāšanai un noformēšanai 
Pielikumi
  02.10.2014.  
Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” kvalifikācijas prakses noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
17 16.06.2014. 18.07.2018.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā slēdz līgumus par izglītības ieguvi un dienestu, organizē noslēgto līgumu nosacījumu izpildi, mācību izdevumu atmaksu un piedziņu

Pielikums

15 26.05.2014. 07.11.2018.
09.09.2016.
Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas "Policijas darbs" kvalifikācijas prakses noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
14 21.05.2014.

17.07.2018.

16.06.2016.

12.12.2014.

Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā kompensē izdevumus par speciālo medicīnisko optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi 6 03.04.2014. 13.01.2020.
Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā veic bezskaidras naudas norēķinus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, izmantojot maksājumu termināli 4 14.03.2014. 14.09.2018. 
16.12.2016. 
24.11.2015.
02.03.2015.
Valsts policijas un Valsts policijas koledžas dienesta suņu apmācībai un darbam nepieciešamo iemaņu uzturēšanas procesam nepieciešamo Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II, III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu aprites kārtība Valsts policijas koledžā  21 06.09.2013.

19.12.2016.

23.05.2016.

Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu (printēšana,
kopēšana) apmaksas noteikumi

1.pielikums (svītrots 12.12.2013.)
2.pielikums (svītrots 12.12.2013.)
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
13 06.06.2013. 12.12.2013.
Kārtība, kādā ievērojama drošība Valsts policijas koledžas organizētajās mācību ekskursijās un pārgājienos 1 09.01.2013.  
Inventarizācijas veikšanas kārtība Valsts policijas koledžā 28 06.11.2012. 24.10.2018.
21.03.2017.  
04.08.2015.
12.05.2014.
07.11.2013.
Valsts policijas koledžas iekšējās kārtības noteikumi 19 23.07.2012. 21.10.2020.
11.12.2019.
21.03.2017.  
09.02.2017. 
04.01.2016.
12.03.2015.
20.06.2014.
10.06.2013.
Darba aizsardzības prasības Valsts policijas koledžas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbiniekiem fiziskās sagatavotības nodarbību un sporta sacensību laikā 2 24.08.2011.  
Valsts policijas koledžas apbalvojuma
"Par ieguldījumu izglītībā" dibināšanas nolikums
7 24.08.2010. 15.11.2013.