Publikācijas datums:
vpk2023/6
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga
Pasūtītājs
Valsts policijas koledža
Iepirkuma procedūra
Cenu aptauja
Kontakti

Ģirts Millers

girts.millers [at] koledza.vp.gov.lv

1.

Pasūtītājs

Valsts policijas koledža

2.

Cenu aptauja priekšmets

Saliekama telts ar sienām 3x6 m

Iepakojums: transporta soma

Ar Valsts policijas koledžas logo

Logo maketēšana

Komplektācija: 4 sienas, nojume, rāmis.

Jumta un sienu materiāls: PVC 420 D ūdens necaurlaidīgs polisters (auduma blīvums 160g/m2)

Saliekams rāmis: alumīnija profils 50x50x1.8mm.

Telts kāju atsvari

Krāsa: Tumši zila

RBG-03784

HEX-#002554

CMYK-10079854

PANTONE-655 C

RAL-5003

Paraugs un krāsu palete skatāma pielikumā

Logo apdruka:

Telts jumta malas

Telts šaurākās gala sienas no ārpuses un iekšpuses pie nosacījuma, ja ārpuses logo nespīd cauri, priekšējā siena no ārpuses garākā siena – no iekšpuses

Logo izvietošana atbilstoši telts izmēriem (pa vidu)

Iesniegt telts vizuālo maketu

3.

Cenu aptauja izpildes termiņš

2023. gada 26.maijs

4.

Cenu aptauja izpildes vieta

Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10

5.

Pieejamais finansējums (bez PVN)

1300 euro

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Izmaksās iekļauj visas izmaksas, tai skaitā piegādi, garantiju

7.

Samaksas kārtība

20 darba dienu laikā no preces un rēķina saņemšanas

8.

Pārstāvis no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, , tālrunis:, e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Ģirts Millers, e-pasts: girts.millers@koledza.vp.gov.lv tālrunis: 26006948.

9.

Cenu aptauja piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Cenu aptauja pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pieredze līdzīgu preču piegādē pēdējo 2 gadu laikā;

Nodokļu parāds nepārsniedz EUR 150

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

11.2.  finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 26.maijam pulksten 14.00 (ieskaitot), nosūtot to uz e-pastu: girts.millers@koledza.vp.gov.lv

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lapas