Publikācijas datums:
vpk2023/9
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10
Pasūtītājs
Valsts policijas koledža
Iepirkuma procedūra
Cenu aptauja
Kontakti

Ģirts Millers

girts.millers [at] koledza.gov.lv

1.

Pasūtītājs

Valsts policijas koledža (turpmāk – Koledža)

2.

Cenu aptauja priekšmets

Tumši zils kokvilnas auduma polo krekls ar izšūtu Koledžas logo krūšu daļas labajā pusē. Polo kreklu izmēri un skaits:

 XXL – 6gab.

 XL – 2.gb

 L – 4gab.

Tumši zilas kokvilnas auduma klasiskā stila bikses. Bikšu izmēri:

·         58/176

·         35

·         56/183

·         54/186

·         54/176

·         36

Tumši zils kokvilnas auduma džemperis ar v veida izgriezumu un ar izšūtu Koledžas logo krūšu daļas labajā pusē un uz kreisās rokas. Džemperu izmēri un skaits:

 XXL – 3 gab.

 XL – 1gab.

 L- 2gab.

Tumši zila flīša jaka ar rāvējslēdzēju un sānu kabatām  un ar izšūtu Koledžas logo krūšu daļas labajā pusē un uz kreisās rokas. Jaku izmēri un skaits:

 XXL – 3 gab.

 XL- 1gab.

 L- 2 gab.

Papildus prasības:

1.      veikt drēbju uzmērīšana pirms šūšanas;

2.      krūšu logo izmēri (augstums 7cm, garums 8,5 cm);

3.      iesniegt apģērbu un logo vizuālo maketu.

3.

Cenu aptauja izpildes termiņš

2023. gada 1. jūnijs

4.

Cenu aptauja izpildes vieta

Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga

5.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Izmaksās iekļauj visas izmaksas, tai skaitā piegādi un uzmērīšanu

6.

Samaksas kārtība

20 darba dienu laikā no preces un rēķina saņemšanas

7.

Pārstāvis no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, , tālrunis:, e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Ģirts Millers e-pasts – girts.millers@koledza.vp.gov.lv tālrunis:26006948, 27854833.

8.

Cenu aptauja piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

9.

Cenu aptauja pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

9.1. Pieredze līdzīgu preču piegādē pēdējo 2 gadu laikā;

9.2. Nodokļu parāds nepārsniedz EUR 150;

9.3. Attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie apstākļi. Pretendents apliecina, ka tam (t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēt tiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

10.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz

Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

11.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 1.jūnijam pulksten 14.00 (ieskaitot), nosūtot to uz e-pastu: girts.millers@koledza.vp.gov.lv

12.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

13.

Pretendenta tiesības un pienākumi cenu aptaujas procedūras laikā

13.1.Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

13.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

13.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

14.

Pielikumā

1.      finanšu piedāvājuma forma;

2.      logo un apģērba krāsu paletes, un logo izvietojumu skatīt pielikumā;