Publikācijas datums:
vpk2023/5
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga
Pasūtītājs
Valsts policijas koledža
Iepirkuma procedūra
Cenu aptauja
Kontakti

Ģirts Millers

girts.millers [at] koledza.vp.gov.lv

1.

Pasūtītājs

Valsts policijas koledža

2.

Cenu aptaujas priekšmets

3D printeris (plānotais skaits - 2 gab.)

Drukājamā objekta iespējamais izmērs

3.1.1.   Ne mazāks, kā 30cmx30cmx30cm

3.2.    Sprauslas diametrs

3.2.1.      Ne lielāks kā 0.4 mm

3.3.    Savietojamās operētājsistēmas

3.3.1.      Windows, MacOS, Linux

3.4.    Pārvaldības programmatūra:

3.4.1.      Vismaz stl, .obj, .dxf un .3mf failu formāta atbalsts

3.4.2.      Iespēja attālināti pārvaldīt un uzraudzīt drukāšanas procesu

3.4.3.      Anti-aliasing” funkcija, kas ļauj nolīdzināt/nogludināt izdrukātā objekta malas.

3.5.    Iebūvēta kamera.

3.5.1.      Obligāti

3.6.    Printera vadības konsole

3.6.1.      Skārienjūtīgs ekrāns vai ekvivalents

3.6.2.      Vismaz 4 collas, izšķirtspēja vismaz 800 x 480

3.7.    Ekstrūders

3.7.1.      Vismaz 1

3.8.    Paredzētie izejmateriāli

3.8.1.      Izmērs – ne mazāks, kā 1.75mm

3.8.2.      Tips - Spole

3.8.3.      Veidi – ASA, PLA, NYLON, FLEX, PETG

3.9.    Maksimālais enerģijas patēriņš darba režīmā

3.9.1.      Ne lielāks par 370W

3.10.        Printera izgarojumu filtrēšana

3.10.1.  Iebūvēts vai nodrošināts ar tā paša ražotāja oriģinālu aksesuāru.

3.11.        Piederumi

3.11.1.  Eiropas standartam atbilstošs strāvas adapteris

3.11.2.  Papildus ekstrūderis darbam ar PLA tipa materiāliem.

 

3.12.        Papildus prasības

3.8.1. Tehnikai jābūt jaunai, nelietotai, neatvērtā                  iepakojumā

3.8.2. Garantijas periodam jābūt ne mazākām, kā 24 mēneši

3.8.3.  Garantijas remonta ilgums nedrīkst pārsniegt 15 darba dienas

3.8.4. Jānodrošina 2 darbinieku apmācības Ezermalas ielā 10, Rīgā

3.

Cenu aptaujas izpildes termiņš

2023. gada 24.maijs

4.

Cenu aptaujas izpildes vieta

Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10

5.

Pieejamais finansējums (bez PVN)

 

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Iekļauti visi izdevumi un izmaksas, kas attiecināmi uz preces piegādi, kā arī visi citi izdevumi un izmaksas, kas radīsirs izpildot savas saistības, t.sk. nodrošinot garantiju

7.

Samaksas kārtība

20 darba dienu laikā no preces un rēķina saņemšanas

8.

Pārstāvis no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, , tālrunis:, e-pasts) cenu aptaujas procedūrā

Ģirts Millers, e-pasts: girts.millers@koledza.vp.gov.lv, tālrunis: 26006948.

9.

Cenu aptaujas piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Cenu aptaujas pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

1.  Pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā pēdējo 2 gadu laikā .

2.         Attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie apstākļi. Pretendents apliecina, ka tam (t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas

11.

Lai pretendents piedalītos cenu aptaujā, jāiesniedz šādi dokumenti

11.1.  pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi līdzīgu preču piegādē pēdējo 2 gadu laikā

11.2.  finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 24.maijam pulksten 14.00 (ieskaitot), nosūtot to uz e-pastu: girts.millers@koledza.vp.gov.lv

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi cenu aptaujas procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lapas