Informācija jaunajiem Valsts policijas koledžas kadetiem!

Š.g. 1.septembrī plkst. 8:00  pulcēšanās Ierindas laukumā Ezermalas ielā 10, Rīgā, neaizmirsti līdzi paņemt personu apliecinošu dokumentu, kā arī rakstāmpiederumus - piezīmju blociņu un rakstāmo.

1sept22.png

 

 

Valsts policijas koledžas kadetiem un reflektantiem ir pieejama dienesta viesnīca Ezermalas ielā 8A, Rīgā

!!! Reflektanti, kuri uzņemti studijām Valsts policijas koledžā un studiju līguma parakstīšanas brīdī pieteikuši dienesta viesnīcu, var ierasties dienesta viesnīcā jau šā gada 31.augustā no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku pa tālr. +371 28619546 

dienesta_viesnica_260822.jpg

Ar maksas pakalpojumu cenrādi varat iepazīties šeit (2.7.punkts): https://likumi.lv/ta/id/320601-nodrosinajuma-valsts-agenturas-maksas-pakalpojumu-cenradis

Rekvizīti:

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Reģ.Nr.:90009112024

Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Norēķini: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV28TREL2140651016000

 

UZMANĪBU! Tiek publicēti papilduzņemšanas rezultāti!

Publicēts 23.08.2022.  

ai230822.PNG
pl230822.PNG
plnekl230822.PNG

Studiju līgumu slēgšana notiks no 2022. gada 24.augusta līdz 2022.gada 26.augustam kabinetā Nr.218, Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā, no plkst.08:00 līdz 16:30,

VAI

Latgales filiālē, Valņu ielā 27, Daugavpilī, kabinetā Nr.34 (no plkst.08:00 līdz 16:30), iepriekš sazinoties pa t.28666070.

 

Tālrunis uzziņām : 25411502

 

UZMANĪBU!!! Ierodoties uz līguma parakstīšanu, neaizmirsti paņemt līdzi šādus dokumentus (oriģinālus):

- personu apliecinošs dokuments (pase vai ID);

- vidējo izglītību apliecinošs dokuments un sekmju izraksts;

- centralizēto eksāmenu sertifikās;

- valsts valodas prasmes apliecibu (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstāka līmeņa 1. pakāpe (C1), ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1 janvārim.

 

UZMANĪBU! Tiek publicēti pirmie uzņemšanas rezultāti!

!!! Nesatraucies, ja neatrodi šajos sarakstos savu reflektanta numuru, jo joprojām turpinās Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu saņemšana. Drīzumā tiks publicēti nākamie uzņemto reflektantu saraksti !!!

arod_rezultati_120822.PNG

 

1lim_rezultati_120822a.png (51.33 KB)

 

Studiju līgumu slēgšana notiks 2022. gada 26.augustā Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā.

 

UZMANĪBU!!! Ierodoties uz līguma parakstīšanu, neaizmirsti paņemt līdzi šādus dokumentus (oriģinālus):

- personu apliecinošs dokuments (pase vai ID);

- vidējo izglītību apliecinošs dokuments un sekmju izraksts;

- centralizēto eksāmenu sertifikās;

- valsts valodas prasmes apliecibu (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstāka līmeņa 1. pakāpe (C1), ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1 janvārim.

 

 


 

 Reflektantu saraksts, kas tiek nosūtīti uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju (CMEK) 16.08.2022.

16aug22cmek.png (5.7 KB)

Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas (CMEK) adrese:
 Iekšlietu ministrijas poliklīnika
Čiekurkalna 1. līnijā 1, korpuss 1,
 Rīgā, LV-1026 (4.stāvā)

 

!!! Reflektants uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju līdzi ņem šādus dokumentus:

 • personu apliecinošu dokumentu;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu par dzīves laikā pārciestajām slimībām (U27 veidlapa);
 • narkologa atzinumu (izziņu) par veselības stāvokli (iekļauj ziņas par alkohola pārmērīgu lietošanu, toksisko vielu lietošanu, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu, ja nav attiecīgas medicīniskas indikācijas);
 • psihiatra atzinumu par veselības stāvokli (iekļauj ziņas par diagnosticētu psihisku slimību vai uzvedības traucējumiem);
 • potēšanas pasi ar atzīmēm par veiktajām vakcinācijām.

tālruņi +371 67829959+371 67829975.

 


22vasaras_uznemsana10aug.jp.png

Informējam, ka ir pagarināts pieteikšanās termiņš neklātienes studijām Valsts policijas koledžā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs”.

Dokumentu reģistrācija norisināsies līdz 2022. gada 22. augustam.

Pieteikties studijām var:

klātienē Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā;
elektroniski: https://e-studijas.vp.gov.lv/uznemsana

Studiju līgumu slēgšana notiks 26. augustā!


Pieteikuma anketu iesniegšana  https://e-studijas.vp.gov.lv/uznemsana

 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" (klātiene) 01.07.2022.-09.08.2022.
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" (klātiene) (tikai VP amatpersonām) 05.07.2022.-09.08.2022.
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" (neklātiene) (tikai VP amatpersonām) 18.07.2022.-09.08.2022.

pagarinata_uznemsana_030822.png

Reflektantu saraksts, kas tiek nosūtīti uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju (CMEK) 28.07.2022.

 !!! Reflektants uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju līdzi ņem šādus dokumentus:

 • personu apliecinošu dokumentu;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu par dzīves laikā pārciestajām slimībām (U27 veidlapa);
 • narkologa atzinumu (izziņu) par veselības stāvokli (iekļauj ziņas par alkohola pārmērīgu lietošanu, toksisko vielu lietošanu, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu, ja nav attiecīgas medicīniskas indikācijas);
 • psihiatra atzinumu par veselības stāvokli (iekļauj ziņas par diagnosticētu psihisku slimību vai uzvedības traucējumiem);
 • potēšanas pasi ar atzīmēm par veiktajām vakcinācijām.

 

Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, korpuss 1, Rīga, LV-1026, 4. stāvā,

tālruņi +371 67829959+371 67829975.

28jul22cmek.png

 

!!! Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas (CMEK) adrese:
 Iekšlietu ministrijas poliklīnika
Čiekurkalna 1. līnijā 1, korpuss 1,
 Rīgā, LV-1026 (4.stāvā)


Jau šīs nedēļas izskaņā, 22. jūlijā, notiks iestājpārbaudījumi Valsts policijas koledžā! 

Ar dienas kārtību vari iepazīties šeit

vpk_uznemsana-22.07.png

 

 

vpk_uznemsana.png

 


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Policijas darbs" reflektantu saraksts, kas tiek nosūtīti uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju (CMEK).

cmek2.jpg
cmek2707PL.jpg
cmek2607PL.jpg
cmek2507pl.jpg

 

cmEKadrese.PNG

 

 

 


Arodizglītības programmas "Policijas darbs" reflektantu saraksts, kas tiek nosūtīti uz Centrālo medicīnisko ekspertīzes komisiju (CMEK)

cmek2207AI.jpg

 


Uzmanību reflektantiem! Iestājpārbaudījumi būs divas dienas: 13.un 14.jūlijā. Veiksmi pārbaudījumos!

Iestājpārbaudījumu plāns 13.07.2022.- atvērt šeit 

Iestājpārbaudījumu plāns 14.07.2022.- atvērt šeit 


   

  1.lim_plk_uznems_info.png (321.76 KB)