Mēnešalga:
atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija – EUR 835; 2.kategorija – EUR 863; 3.kategorija – EUR 952 (bruto))
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam

Policijas tiesību katedras vecāko speciālistu

(profesiju klasifikatora kods –242401)

(uz darba līguma pamata)

Galvenie amata pienākumi:

 1. sagatavot katedras nodarbināto dienesta pienākumu izpildes un darba laika uzskaites grafikus un dienesta pienākumu izpildes (darba) laika uzskaites tabulas;
 2. apkopot katedras personāla priekšlikumus par atvaļinājuma grafiku attiecīgajam plānošanas periodam;
 3. protokolēt katedras sēdes vai citas darba sanāksmes, kā arī nodrošināt citu katedras lietvedībā esošo dokumentu pārvaldības organizāciju;
 4. kontrolēt katedras pedagogu slodzes izpildi;
 5. kontrolēt apmācāmo kadetu žurnālu aizpildīšanu;
 6. pēc ievēlēšanas vai iecelšanas Koledžas padomē, metodiskajā, ētikas vai citā komisijā, piedalīties vēlētās vai citas komisijas darbā;
 7. apkopot un iesniegt katedras vadītājam nodarbināto priekšlikumus par nepieciešamo preču, pakalpojumu un pamatlīdzekļu  iegādi;
 8. atbilstoši katedras kompetencei, nodrošināt formālo un neformālo izglītības programmu plānu, aprakstu un studiju/mācību satura uzturēšanu e-administrēšanas sistēmā un e-mācību vidē;
 9. nodrošināt, koordinēt, sniegt atbalstu teorijas mācību dienesta vietās izstrādāto mācību un mācību metodisko materiālu satura ievietošanā un uzturēšanā e-administrēšanas sistēmā   un e-mācību vidē;
 10. sniegt atbalsta konsultācijas pedagogiem studiju un mācību satura ievadē, uzturēšanā e-administrēšanas sistēmā un e-mācību vidē;
 11. atbilstoši pieprasījumam sniegt informāciju par mācību vērtējumiem e-mācību vidē;
 12. katedras vadītāja uzdevumā sagatavot lekciju un nodarbību plānojumu attiecīgajam plānošanas periodam;
 13. sagatavot un iesniegt katedras vadītājam ziņojumu projektus par nepieciešamajām izmaiņām lekciju un nodarbību sarakstos;
 14. pildīt citus Koledžas vadības un katedras vadītāja rīkojumus un  uzdevumus.
 

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- izpratne par izglītības koordinēšanas organizēšanas procesiem izglītības iestādē;
- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;
- pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana kvalitatīvākas darba pienākumu izpildes veicināšanai;
- dokumentu izstrāde un noformēšana atbilstoši lietvedības noteikumiem;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- vēlamas svešvalodu zināšanas;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē, kā arī pārzināt Valsts policijas koledžā lietotās informācijas apstrādes programmas un sistēmas, kas saistītas ar darba pienākumus risināmiem jautājumiem.

 

Piedāvājam:

- stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;
- konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija – EUR 835; 2.kategorija – EUR 863; 3.kategorija – EUR 952 (bruto));
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
- mūsdienīgu darba vidi.

Piedāvājam:

 • stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā);
 • mēnešalgu no EUR 835,00 līdz EUR 952,00;
 • iespēju attīstīt zināšanas un paplašināt profesionālās iemaņas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • darba vietu Rīgā, Ezermalas ielā 10, LV – 1014.

Pretendentiem uz minēto amatu CV un pieteikuma vēstuli nosūtīt līdz 2021.gada 30.aprīlim uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām – 67146280.

          Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.

Pretendentiem jāpiesakās līdz