Mēnešalga:
1330 līdz 1595 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam

Izmeklētāju mācību centra

Inovāciju un tehnoloģiju grupas datu analītiķi

 (profesiju klasifikatora kods – 2511 04)

(uz darba līguma pamata uz nenoteiktu laiku)

Amata pienākumos ietilpst:

 • pētīt, analizēt un izvērtēt tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu prasības attiecībā uz informācijas tehnoloģijām, procedūrām vai problēmām;
 • attīstīt un īstenot priekšlikumus, ieteikumus, veikt apmācības un izstrādāt plānus informāciju tehnoloģiju ieviešanai;
 • uzlabot Izmeklētāju mācību centra esošās un ieviest jaunās informācijas  tehnoloģiju sistēmas.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • Augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (matemātikas un statistikas un datorikas tematiskajā jomā);
 • ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze, pildot informācijas sistēmu uzturētāja, datu vai sistēmu analītiķa pienākumus tiesībsargājošās iestādēs;
 • prasme risināt sarežģītas (nestandarta) informācijas tehnoloģiju problēmas, analizēt to cēloņus un ieteikt atbilstošus risinājumus;
 • zināšanas par datu vizualizācija, datu tīrīšanu, kritiskā domāšana, prezentācijas prasmes;
 • spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;
 • izpratne par tiesībsargājošo iestāžu darba specifiku, to lietotajām informācijas apstrādes programmām un sistēmām.

Piedāvājam:

 • izcilu darba vietu profesionālo zināšanu pielietošanai jaunāko tehnoloģiju izpētē ieviešanai tiesībaizsardzības iestāžu darbā;
 • iespēja savienot darbus un daļēji strādāt attālināti;
 • atalgojumu no EUR 1330,- līdz EUR 1595,- (bruto) atbilstoši 11.mēnešalgu grupai un darbinieka individuālās mēnešalgas noteikšanas kritēriju vērtējumam (ņemot vērā profesionālo kvalifikāciju un kompetences, darba sniegumu un darba apjomu);
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
 • lieliskus un atbalstošus kolēģus;
 • darba vietu Rīgā, Ezermalas ielā 10, LV – 1014.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2024.gada 31. maijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Izmeklētāju mācību centra  Inovāciju un tehnoloģiju grupas datu analītiķa amatu” vai uz e–pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 22482422, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama https://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/personas-datu-aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz