Kontakti

biblioteka [at] koledza.vp.gov.lv

Bibliotēkas darba laiks

 • Pirmdiena 8:00, 16:30
 • Otrdiena 8:00, 16:30
 • Trešdiena 8:00, 16:30
 • Ceturtdiena 8:00, 16:30
 • Piektdiena 8:00, 16:30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Ingūna Stranga

Bibliotēkas vadītāja
inguna.stranga [at] koledza.vp.gov.lv

Iveta Vīksna

Bibliotēkas vecākā bibliotekāre
iveta.viksna [at] koledza.vp.gov.lv

Ruta Tetradze

Bibliotēkas bibliotekāre
ruta.tetradze [at] koledza.vp.gov.lv

Informācija tiek aktualizēta!

Valsts policijas koledžas bibliotēkas Reglaments

PAKALPOJUMI

 • IZDEVUMU SAŅEMŠANA UN NODOŠANA

Iespieddarbi lasīšanai ārpus Bibliotēkas tiek izsniegti tikai reģistrētiem lietotājiem. Saskaņā ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem izdevumu lietošanas termiņš ir 30 dienas un ir iespējama tā pagarināšana. Netiek izsniegti iespieddarba pēdējie eksemplāri, kvalifikācijas darbi, retumu krājumā esoši materiāli, kā arī viena izdevuma vairāki eksemplāri.

 • ELEKTRONISKAIS KATALOGS

Bibliotēkas elektroniskajā katalogā iekļauta informācija par visiem krājumā esošajiem izdevumiem, kvalifikācijas darbiem (no 2013. gada) un atsevišķiem nozīmīgiem interneta resursiem.

 • ATTĀLINĀTA IZDEVUMU LIETOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA, IESPIEDDARBU REZERVĒŠANA

Pakalpojumu nodrošina autorizētā datubāze ”Mana bibliotēka”, kura pieejama elektroniskā kataloga vietnē. Lai izmantotu datubāzes ”Mana bibliotēka” sniegtās iespējas, ir jāsaņem individuāls lietotājvārds un parole.

Izdevumu lietošanas termiņa pagarināšanu, iespieddarbu rezervēšanu  iespējams veikt arī rakstot uz bibliotēkas e-pastu: biblioteka@koledza.vp.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 67219688.

 • DATORU UN INTERNETA PAKALPOJUMI

Bibliotēkas 20 datoros izmantojamas ofisa programmas, internets, datubāzes, pieejami elektroniskajā mācību vidē ievietotie materiāli. Iespējama pieslēgšanās bezvadu interneta tīklam WiFi.

 • MAKSAS PAKALPOJUMI (KOPĒŠANA, PRINTĒŠANA)

Maksas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādi (MK noteikumi Nr.256). Bibliotēkā tiek veikti bezskaidras naudas norēķini, izmantojot maksājumu termināli.

 • PAŠAPKALPOŠANĀS SKENĒŠANA

Pašapkalpošanās skenēšana iespieddarbiem un lapām (A4) ir bez maksas.

 • STARPBIBLIOTĒKU ABONEMENTS

Iespieddarbus, kuri nav Bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vai citām lielākajām zinātniskajām bibliotēkām, izmantojot Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus. Nepieciešamo informāciju jāmeklē Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā un jāveic pieprasījums bibliotēkas e-pastā: biblioteka@koledza.vp.gov.lv. SBA pasūtītos izdevumus var saņemt 2-3 nedēļu laikā, tie netiek izsniegti līdzņemšanai, bet ir izmantojami tikai bibliotēkas lasītavā.

 • KONSULTĀCIJAS

Informāciju par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, struktūru, krājumu, elektroniskajiem katalogiem, datubāzēm iespējams iegūt  klātienē (pēc pieraksta) vai attālināti, nosūtot pieprasījumu uz Bibliotēkas e-pastu.

 • BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS

Bibliotēkā ir pieejama studiju programmu īstenošanai atbilstoša mācību un zinātniskā literatūra. Iepazīstami arī dažādu nozaru un daiļliteratūras populārākie izdevumi.

 • PERIODISKIE IZDEVUMI

2021. gadā abonētie periodiskie izdevumi: ”Jurista Vārds”, ”Likums un Taisnība”, "The Police: The Law Enforcement Magazine", ”Annas Psiholoģija”, "GEO", ”Astes”, ”Ej”.

Periodisko izdevumu arhīvs: ”Valdības Vēstnesis” (1919-1961), ”Likuma Vārdā” (1997-2003), ”Fakts”: kriminālās informācijas laikraksts (1998-2000), ”Administratīvā un Kriminālā Justīcija” (1997-2009), ”Jurista vārds” (2002-2018), ”Juristu Žurnāls” (Nr. 3.-10.), ”Kārtība un Drošība” (Nr. 1., 2.), ”Likums un Tiesības” (1999-2009).

 • IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS DOKUMENTI

Mācību līdzekļi, speciālā literatūra un citi dokumenti, kas satur klasificēto informāciju un ir valsts noslēpuma objekti ir Speciālās bibliotēkas krājumā. Dokumentu pieejamībai nepieciešama atbilstošas kategorijas speciālā atļauja (vairāk skat. ”Speciālās bibliotēkas lietošanas noteikumi”).

 • KVALIFIKĀCIJAS DARBI

Kvalifikācijas darbi iepazīstami tikai bibliotēkas lasītavā. Kvalifikācijas darbu saraksts (no 2013.gada) pieejams elektroniskajā katalogā.

 • RETUMU KOLEKCIJA

Atsevišķā Bibliotēkas telpā ir izvietoti retumi – īpaši vērtīgi izdevumi. Vecākais izdevums ir krievu valodā par jaunāko laiku vēsturi (1884.), bet latviešu valodā - grāmata ”Sodu likumi par krimināliem un pārmācīšanas sodiem” (1894.). Iepazīstamas 19. gadsimta beigu, 20. gadsimta sākuma grāmatas par dažādiem tiesību aspektiem - tiesību filozofiju, tiesu medicīnu, ekspertīzi, krimināltiesībām u.c. Pieejami unikāli periodiskie izdevumi – ”Valdības Vēstnesis” (1919-1961), ”Likuma Vārdā” (1997-2003), ”Fakts”: Kriminālās informācijas laikraksts (1998-2000).

 • DATUBĀZES

 

Līdz 18. aprīlim iespējama datubāzes ProQuest resursu iepazīšana (vairāk informācijas šeit).

Līdz 21. martam iespējama datubāzes Taylor&Francis resursu iepazīšana (vairāk informācijas šeit).

Līdz 1. jūnijam iespējama datubāzē HeinOnline 23 datubāžu resursu iepazīšana (vairāk informācijas šeit).

No 11. maija līdz 10. jūlijam iespējama divu EBSCO zinātnisko tekstu datubāžu resursu iepazīšana:

Piekļuve iespējama no koledžas darba vai mācību datoriem. Informācijas meklēšanas pamācība skatāma youtube.com - Tutorial: EBSCO Databases - remote access.

Aicinām atsauksmes par datubāžu izmantošanas pieredzi, lietderību sūtīt uz bibliotēkas e-pastu: biblioteka@koledza.vp.gov.lv.

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais katalogs  atspoguļo lielāko Latvijas zinātnisko bibliotēku krājumus.

PRIMO – informācijas meklētājs Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā katalogā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajās un tiešsaistes datubāzēs.

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze - satur informāciju par rakstiem Latvijas presē no 1950.gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem.

Nacionālā enciklopēdija – publikācijas par visaptverošām tēmām

Periodika.lv - kultūrvēsturisku periodisko izdevumu digitālo versiju portāls. Lasāmi dažādu nozaru izdevumi, to skaitā arī izdevumi ”Policija” (1936.-1940.), ”Policijas Vēstnesis” (1923.-1926.), ”Jurists” (1928.-1940.) u.c.

Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti un to izmaiņas: visi jaunumi un arhīvs. Plašas meklēšanas un personalizētās iespējas.

Eur-Lex.europa.eu – Eiropas Savienības tiesību akti.

Duhaime.org: Learn Law – juridisko terminu vārdnīca.

LNB reģistrētiem lasītājiem attālināti pieejamas datubāzes: EBSCO, ScienceDirect, Emerald, Proquest Dissertation and Theses Online, Bibliorossica, Cambridge Journals Online, Cambridge Companions Online, Scopus, Credo Reference, Encyclopædia Britannica Academic Edition, Dawsonera. Pamācības piekļuvei datubāzēm - https://lnb.lv/lv/tiessaistes-abonetas-datubazes/datubazu-izmantosana-arpus-lnb-telpam

Publisko bibliotēku reģistrētiem lasītājiem attālināti pieejamās datubāzes:  “3td e-grāmatu bibliotēka”, Letonika, Nozare.lv, Flipster u.c.