Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)

 ZEMGALES REĢIONS  (atvērt šeit)
 KURZEMES REĢIONS  (atvērt šeit)
 VIDZEMES REĢIONS  (atvērt šeit)
 LATGALES REĢIONS  (atvērt šeit)

 PNIP prioritārais plāns (atvērt šeit)

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES MĀCĪBAS)

 ZEMGALES REĢIONS  (atvērt šeit)
 KURZEMES REĢIONS  (atvērt šeit)
 VIDZEMES REĢIONS  (atvērt šeit)
 LATGALES REĢIONS  (atvērt šeit)
 RĪGAS REĢIONS   (atvērt šeit)
 VP GALVENĀ ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE  (atvērt šeit)
 GALVENĀ KRIMINĀLPOLICIJAS PĀRVALDE  (atvērt šeit)
 GALVENĀ KĀRTĪBAS POLICIJAS PĀRVALDE  (atvērt šeit)
 VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE  (atvērt šeit)

 

 PNIP izvēles plāns (atvērt šeit)