Studiju ilgums (pēc vidusskolas) – 2.5 gadi (pilna laika klātiene)

Studiju ilgums (amatpersonām) – 2 gadi (pilna laika klātiene), 2.5 gadi (nepilna laika neklātiene)

Iegūstamā kvalifikācija – Valsts policijas jaunākais virsnieks

 

Tiesības studēt šajā programmā:

 

  • pilna laika klātienes studijās – personām, ar vidējo izglītību, kuras izpildījušas Koledžas arodizglītības programmas “Policijas darbs” uzņemšanas prasības un uzrādījušas augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus (turpmāk – reflektants) vai Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) , uzņemšana klātienes mācībām notiek konkursa kārtībā, ko organizē divās atlases kārtās. Amatpersonas konkursa pirmajā kārtā nepiedalās;
  • nepilna laika neklātienes studijās – tikai amatpersonām.

 

Reģistrēšanās izglītības programmā notiek aizpildot elektronisko pieteikumu www.e-studijas.vp.gov.lv,  ko Koledža publicē Koledžas mājas lapā internetā vai klātienē Koledžā Rīgā, Ezermalas ielā 10 vai Koledžas Latgales filiāles faktiskajā adresē Daugavpilī, Vaļņu ielā 27.

 

Konkursa atlases kārtā (amatpersonai un reflektantam, kas ir nokārtojis konkursa pirmās atlases kārtas iestājpārbaudījumus un medicīniskajā komisijā saņēmis pozitīvu atzinumu) ir jākārto šādi ar Koledžas pavēli apstiprināti iestājpārbaudījumi:

  • Vispārējais zināšanu tests;
  • Vispārējais intelekta tests.

 

Ja reflektants vai amatpersona uzņemšanai reģistrējusies elektroniski, ierodoties uz konkursa iestājpārbaudījumiem, reflektants un amatpersona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu (1.pielikums), kam pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju studijām apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātu oriģinālus.

 

 

 

Ja uzņemšanai reģistrējas klātienē, tad reflektants un amatpersona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

  • iesniegums;
  • pases vai personas apliecības kopiju;
  • vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu kopijas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas pēc to saņemšanas, uzrādot to oriģinālus;
  • dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām klātienē apmaksu saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi;
  • citus dokumentus, kuri reflektantam šķiet nozīmīgi.

 

 Konkursa rezultātu paziņošana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” klātienes studijām norit ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.