Direktora vietniece Anita Fišere bibliotekā lasa grāmatu.

No šī gada 17. līdz 23. aprīlim visā Latvijā atzīmē Bibliotēku nedēļu. Drukātās un elektroniskās informācijas pārpilnībā arvien aktuālākas kļūst tieši prasmes meklēt nepieciešamo lasāmvielu vai informāciju, veikt izvēli, lielajā piedāvājumā atlasot vajadzīgo, kā arī prasmes to izmantot. “Bibliotēka var būt viens no atbalsta sniedzējiem šajos labirintos,” uzsver Valsts policijas koledžas Bibliotēkas vadītāja Ingūna Stranga.

Valsts policijas koledža (VPK) lepojas ar savu plašo bibliotēku, kurā ir vairāk nekā 27 000 iespieddarbu un 15 dažādu nosaukumu periodisko izdevumu kopas, kas izkārtotas pa nozarēm un tematiskajiem sadalījumiem, tā palīdzot lasītājam vieglāk orientēties pieejamo grāmatu klāstā. Turklāt grāmatu plaukti regulāri tiek papildināti ar jauniem izdevumiem, vidēji gadā iepērkot 250 – 350 jaunus izdevumus gan latviešu valodā, gan svešvalodās.

 

Grāmatu krājums Valsts policijas koledžas bibliotekā

Lielāko bibliotēkas krājuma daļu, kas ir aptuveni 70%, veido tiesību un sabiedrisko zinātņu izdevumi: tiesību pamati un tiesību veidi, policijas darba raksturojums un taktika, sadarbība, operatīvā darbība u.c. 

Pārējie ir dažādu nozaru izdevumi, piemēram, par filozofiju, psiholoģiju, socioloģiju, medicīnu, tehniskajām zinātnēm, ieročiem, sportu, vēsturi, ģeogrāfiju, ceļojumiem u.c. Būtiski, ka gandrīz katrā no šīm nozarēm ir atsevišķi izdevumi policijas darbam – profesionālā ētika, komunikācija, mācību izdevumi valodu apguvei u.c. Tāpat nozaru kārtojumā iekļauti arī VPK pasniedzēju publicētie un nepublicētie metodiskie izdevumi. Pieejama arī pašmāju un ārvalstu daiļliteratūra.

 

Rakstāmmašīna bibliotēkā

VPK Bibliotēkā ir izveidota arī atsevišķa telpa, kurā izvietoti retumi jeb īpaši vērtīgi  izdevumi.

Bibliotēku nedēļā Valsts policijas koledžas direktora vietnieces apmeklēja bibliotēku, lai uzzinātu interesantus faktus par vēstures liecībām, aplūkotu retumus un pirmo Latvijas Republikas oficiālā laikraksta “Valdības Vēstnesis” izdevumu, atrastu 1922. gada 30. jūnijā publicēto un līdz ar to izsludināto mūsu valsts konstitūciju – Satversme, jo tieši oficiālā publikācija piešķir tai saistošu juridisku spēku. Tāpat Valsts policijas koledžā aplūkojami arī senatnīgi un smagnēji bibliotēkas plaukti, kuros kādreiz glabājušās “KGB” liecības, taču saglabājot savu oriģinālo atrašanās vietu  telpā tie šobrīd kalpo kā eksponāts.

Valsts policijas koledžas direktora vietnieces Anita Fišere un Zane Pumpure Bibliotekā lasa grāmatas
Zane Pumpure, Anita Fišere, Ingūna Stranga bibliotekā
Latvijas Vēstnesis
Valsts policijas koledžā aplūkojami arī senatnīgi un smagnēji bibliotēkas plaukti, kuros kādreiz glabājušās “KGB” liecības

VPK Bibliotēkā vecākais pieejamais izdevums ir par sodu likuma kodeksu (1846) un grāmata ”Sodu likumi par krimināliem un pārmācīšanas sodiem” (1894). Iepazīstamas arī 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma grāmatas par dažādiem tieslietu aspektiem – tiesību filozofiju, tiesu medicīnu, ekspertīzi, krimināltiesībām u.c. Pieejami arī vēsturiski nozīmīgi periodiskie izdevumi – ”Valdības Vēstnesis” (1919-1961), ”Likuma Vārdā” (1997-2003), ”Fakts”: Kriminālās informācijas laikraksts (1998-2000).

Vēsturiski nozīmīgs periodisks izdevums – ”Valdības Vēstnesis” (1919-1961)

Visu Bibliotēkas izdevumu apraksti pieejami bibliotēkas elektroniskajā katalogā , kas nodrošina visērtāko un visātrāko informācijas meklēšanu. Turklāt tajā iekļautas arī noderīgu interneta resursu saites.

Esam lepni, ka ik dienas Valsts policijas koledžas Bibliotēkā apmeklētājus sagaida draudzīgas un atsaucīgas bibliotekāres, kuras rūpējas gan par to, lai lasītāji vienmēr saņemtu jaunākos izdevumus un kvalitatīvāko informāciju, uzturot un atjaunojot bibliotēkas krājumus, gan apkalpo Valsts policijas, Valsts policijas koledžas personālu un kadetus pēc visaugstākajiem klientu apkalpošanas standartiem.