Publikācijas datums:
vpk2023/1
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014
Pasūtītājs
Valsts policijas koledža
Iepirkuma procedūra
Cenu aptauja
Kontakti

Zane Eglīte

zane.eglite [at] koledza.vp.gov.lv

1. Pasūtītājs:

Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)

Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014

 

2. Kontaktpersona:

Koledžas Kinoloģijas nodaļas vecākā inspektore Zane Eglīte mob. tālr. 29337809, e-pasts: zane.eglite@koledza.vp.gov.lv.

 

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu:

Narkotisko un psihotropo vielu (marihuāna, amfetamīns, kokaīns, heroīns, MDMA, LSD) un cilvēka līķa smaržu imitatori dienesta suņu apmācībai un darbam nepieciešamo iemaņu uzturēšanas procesam.

 

4. Prasības pretendentiem

Pretendents ir juridiska persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie apstākļi.

Piegādes termiņš: līdz 2023. gada 15. jūnijam.

 

5. Piedāvājuma iesniegšana:

Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (pielikumā), norādot preču cenu. Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2023. gada 10. marta plkst. 12:00, nosūtot to elektroniski parakstītu vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi:  zane.eglite@koledza.vp.gov.lv

 

6. Piedāvājuma vērtēšana:

Koledža pieņem lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.

 

7. Pakalpojuma līgums, samaksas noteikumi:

Apmaksu par precēm Valsts policijas koledža veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas un nodošanas akta un rēķina iesniegšanas Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.

 

Pieteikums