Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2020.gada gada 1.septembra līdz 2020.gada 30.decembrim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

 

1.

“Administratīvā pārkāpuma process” 24.09.2020.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

(Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu)

 

2.

“Korupcijas novēršana”

30.09.2020.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera iela 5)

3.

“Cilvēku tirdzniecības formas un prevence”

13.10.2020.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera iela 5)

4.

“Bērnu tiesību aizsardzība 2”

10.- 12.11.2020.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera iela 5)

5.

“Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju” 12.11.2020.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: koledza@zemgale.vp.gov.lv)

(Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu)

6.

“Cilvēku tirdzniecības formas un prevence”

01.12.2020.   Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts: 
koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera iela 5) 

7.

 “Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma” 08.12.2020. 

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts:
koledza@zemgale.vp.gov.lv)

Jelgava

(Pētera iela 5)

8.

 “Administratīvā pārkāpuma process”  15.12.2020.

Inga Matvejeva

(tālr.: +371 20238605, e-pasts:
koledza@zemgale.vp.gov.lv)

 (Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting videokonferenču platformu)