Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES MĀCĪBAS)
no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums 

Pieteikšanās datums

Izpildes vieta

1.

"Poroskopija un eidžioskopija"

11.11.2020.

12.08.2020.

Normunds Vilks

(tel: 64201377, e-pasts: koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)