Vidzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES MĀCĪBAS) no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim

 

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Pieteikšanās datums

Izpildes vieta

1.

 

Bezvēsts pazudušu personu meklēšanas pasākumi meža apvidū

 

07.09.2021.

01.09.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Rīga

(Ezermalas iela 10)

2.

Elektronisko pierādījumu ieguve un izmantošana kriminālprocesā

08.09.2021.

01.09.2021.

Andris Ozarskis

 (tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

3.

 

Šaušanas tehnika ar triecienšauteni

 

09.09.2021.

01.09.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89)

4.

Šaušanas instruktors

 

13.-24.09.2021

3.09.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10)

5.

Speciālā līdzekļa - elektrošoka ierīces "TASER" pielietošanas tiesiskie un praktiskie aspekti

 

30.09.2021.

20.09.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

6.

 

Valsts policijas kompetence atsevišķu akcīzes preču nelikumīgas aprites apkarošanā

 

05.10.2021.

27.09.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

7.

 

Pasākumi nelikumīgu medību, makšķerēšanas un zvejas prevencijā un atklāšanā

 

06.10.2021.

27.09.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

8.

 

Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācība

 

07.-08.10.2021.

30.09.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10)

9.

 

Policijas darbinieka sākotnējā rīcība peldlīdzekļu avārijās jūrā un iekšējos ūdeņos

 

20.10.2021.

13.10.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Cēsis

(Piebalgas iela 89)

10.

 

Cietušā pratināšanas psiholoģiskās īpatnības

 

20.10.2021.

13.10.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

11.

 

Valsts policijas darbinieku psiholoģiski - taktiskā rīcība riska situācijās

 

20.10.2021.

13.10.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10)

12.

 

Daktiloskopija: teorētiskie un praktiskie aspekti

 

29.10.2021.

20.10.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

13.

Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti

05.11.2021.

28.10.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

 

14.

 

Ceļu satiksmes negadījumu noformēšanas un kvalifikācijas problemātika

09.-11.11.2021.

1.11.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10)

 

15.

 

Pēdu un objektu izņemšanas ugunsgrēka notikuma vietā un ugunsgrēka izmeklēšanas pamatprincipi

 

 

24.,25.11.2021.

 

16.11.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

 

Gulbene

(Gaitnieku iela 2a)

 

16.

 

Publiskā runa

 

25.11.2021.

17.11.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Cēsis

(Piebalgas iela 89)

 

17.

 

Angļu valoda (procesuālās darbības administratīvo pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu gadījumos)

 

 

25.,26.11.2021.

17.11.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Cēsis

(Piebalgas iela 89)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

 

 

18.

 

Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības paātrinātajā procesā

 

 

29.11.2021.

19.11.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

 

19.

 

Bezpilota gaisa kuģu un to izmantošanas tiesiskais regulējums

 

 

02.12.2021.

25.11.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

 

20.

 

Cilvēktiesību ievērošana Valsts policijas darbā

 

02.12.2021.

25.11.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

 

21.

 

Publiskā pasākuma pieteikšanas kārtība un drošības nodrošināšana tā norises laikā

 

07.12.2021.

26.11.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

 

22.

 

Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības paātrinātajā procesā

 

09.12.2021.

29.11.2021.

Andris Ozarskis

(tel: +371 64201377, e-pasts:koledza@vidzeme.vp.gov.lv)

 

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu