Mēnešalga:
1330 līdz 1595 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam

Izmeklētāju mācību centra

Inovāciju un tehnoloģiju grupas sistēmanalītiķi

 (profesiju klasifikatora kods – 2511 02)

(uz darba līguma pamata uz nenoteiktu laiku)

Amata pienākumos ietilpst:

 • pētīt, analizēt un izvērtēt tiesībsargājošo iestāžu darba procesus;
 • izstrādāt prasības IT risinājumiem kriminātiesiskajā jomā, piedalīties šo risinājuma izpētē, attīstīšanā un ieviešanā;
 • organizēt un nodrošināt neformālās izglītības pasākumu īstenošanu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām IT jomā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis) – tiesību zinātņu, komerczinības un administrēšanas (vadības un administrēšanas grupa), civilās un militārās aizsardzības, pedagogu izglītība un izglītības zinātņu, matemātikas un statistikas un datorikas tematiskajā jomā;
 • ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze, pildot informācijas sistēmu uzturētāja, datu vai sistēmu analītiķa pienākumus tiesībsargājošās iestādēs;
 • zināšanas par informācijas tehnoloģiju sistēmu darbību izstrādi un uzturēšanu;
 • izpratne par tiesībsargājošo iestāžu darbinieku profesionālās pilnveides vajadzībām, jomas attīstības tendencēm un problemātiku;
 • prasme saskatīt un risināt problēmas, prasme novērtēt organizācijas mērķus;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas.

Piedāvājam:

 • izcilu darba vietu profesionālo zināšanu pielietošanai jaunāko tehnoloģiju izpētē ieviešanai tiesībaizsardzības iestāžu darbā;
 • iespēja savienot darbus un daļēji strādāt attālināti;
 • atalgojumu no EUR 1330,- līdz EUR 1595,- (bruto) atbilstoši 11.mēnešalgu grupai un darbinieka individuālās mēnešalgas noteikšanas kritēriju vērtējumam (ņemot vērā profesionālo kvalifikāciju un kompetences, darba sniegumu un darba apjomu);
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
 • lieliskus un atbalstošus kolēģus;
 • darba vietu Rīgā, Ezermalas ielā 10, LV – 1014.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2024.gada 31. maijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Izmeklētāju mācību centra  Inovāciju un tehnoloģiju grupas sistēmanalītiķa amatu” vai uz e–pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 22482422, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama https://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/personas-datu-aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz