Kontakti

administrativa.nodala [at] koledza.vp.gov.lv

Darbinieki

Aldis Šomka

Administratīvās nodaļas vadītājs
aldis.somka [at] koledza.vp.gov.lv

Aļona Pavlova

Administratīvās nodaļas juridiskā atbalsta grupas juriste
alona.pavlova [at] koledza.vp.gov.lv
Ilgstošā prombūtnē

Tatjana Vasiļevska

Administratīvās nodaļas juridiskā atbalsta grupas juriste
tatjana.vasilevska [at] koledza.vp.gov.lv

Iveta Kopmane

Administratīvās nodaļas juridiskā atbalsta grupas juriste - kabinets 210
iveta.kopmane [at] koledza.vp.gov.lv

Olga Jefimova

Administratīvās nodaļas lietvedības grupas vecākā lietvede
olga.jefimova [at] koledza.vp.gov.lv

Jolanta Boļšaka

Administratīvās nodaļas lietvedības grupas lietvede - kabinets 209
jolanta.bolsaka [at] koledza.vp.gov.lv

Evija Kaļmina

Administratīvās nodaļas lietvedības grupas lietvede
evija.kalmina [at] koledza.vp.gov.lv

Dzintra Škapare

Administratīvās nodaļas materiāli tehniskā nodrošinājuma grupas vecākā speciāliste
dzintra.skapare [at] koledza.vp.gov.lv

Ināra Useļonoka

Administratīvās nodaļas materiāli tehniskā nodrošinājuma grupas vecākā speciāliste
inara.uselonoka [at] koledza.vp.gov.lv

Jānis Kalniņš

Administratīvās nodaļas materiāli tehniskā nodrošinājuma grupas vecākais speciālists
janis.kalnins [at] koledza.vp.gov.lv

Vilnis Vīksna

Administratīvās nodaļas materiāli tehniskā nodrošinājuma grupas speciālists
vilnis.viksna [at] koledza.vp.gov.lv

Zintis Lācis

Administratīvās nodaļas telpu apsardzes grupas dežurants
dd [at] koledza.vp.gov.lv

Sandis Misāns

Administratīvās nodaļas telpu apsardzes grupas dežurants
dd [at] koledza.vp.gov.lv

Roberts Gavars

Administratīvās nodaļas telpu apsardzes grupas dežurants
dd [at] koledza.vp.gov.lv

Arnolds Pastars

Administratīvās nodaļas telpu apsardzes grupas dežurants
dd [at] koledza.vp.gov.lv