Rīgas reģions - izvēles programmas

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES MĀCĪBAS)

no 2021.gada 4.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Pieteikšanās datums

Izpildes vieta

JANVĀRIS

1.

Resorisko pārbaužu veikšana

11.01.2021.

Līdz 30.12.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, 
izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

2.

 

TLatviešu valoda juridiskajos dokumentos

 

22.01.2021.

Līdz 11.01.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, 
izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

3.

 

Speciālo izmeklēšanas darbību tiesiskie un praktiskie aspekti, to veikšanas metodika

 

26.01.2021.

Līdz 11.01.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10, Rīga)

FEBRUĀRIS

 4.

 Valsts noslēpumu saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām droša apstrāde elektroniskajā vidē 

11.02.2021.

Līdz 29.01.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti,
izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

5.

Noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu un noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā, nošķiršana no civiltiesisko attiecību risināšanas

16.02.2021.

Līdz 01.02.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, 
izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

6.

Personu aizturēšanas, pārmeklēšanas taktika, konvojēšana, ievietošana pagaidu turēšanas telpās un īslaicīgās aizturēšanas vietās

25.02.-26.02.2021.

Līdz 12.02.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

1 diena -Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu
2 diena - Klātiene

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10, Rīga)

MARTS

7.

Izmeklēšanas un izmeklēšanas darbību plānošana un taktika kriminālprocesos. Izmeklēšanas versiju izvirzīšana, pārbaude un analīze

17.03.2021.

Līdz 05.03.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10, Rīga)

8.

Personu aizturēšanas, pārmeklēšanas taktika, konvojēšana, ievietošana pagaidu turēšanas telpās un īslaicīgās aizturēšanas vietās

22.03.-23.03.2021.

Līdz 05.03.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti, 
izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

 

9.

Izmeklēšanas un izmeklēšanas darbību plānošana un taktika kriminālprocesos. Izmeklēšanas versiju izvirzīšana, pārbaude un analīze 

24.03.2021.

Līdz 08.03.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10, Rīga)

 

10.

Transportlīdzekļa apturēšanas un personas aizturēšanas taktika 

30.03.-31.03.2021.

Līdz 12.03.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10, Rīga)

APRĪLIS

11.

Tiesību pārkāpumi pret Valsts policijas amatpersonām, rīcība un tiesiskie aizsardzības līdzekļi

08.04.2021.

Līdz 26.03.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Attālināti,
izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

12.

Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskajai personai

08.04.2021.

Līdz 26.03.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža

(Ezermalas iela 10)

13.

Izmeklēšanas un izmeklēšanas darbību plānošana un taktika kriminālprocesos. Izmeklēšanas versiju izvirzīšana, pārbaude un analīze

15.04.2021.

Līdz 02.04.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10, Rīga)

14.

Šaušanas instruktors

19.04.-30.04.2021.

Līdz 02.04.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10, Rīga)

15.

Tuvcīņas instruktors

26.04.-30.04.2021.

Līdz 09.04.2021.

Ilva Drunka – Stivriniece

(tālr. 672 19909, e-pasts: 
ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv)

Klātiene

Valsts policijas koledža
(Ezermalas iela 10, Rīga)