Ministru kabinets saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Valsts policijas koledžas tīmekļvietni - https://www.policijas.koledza.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valsts policijas koledžas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Aizpildāms formas lauks šobrīd neiezīmē kļūdu, ja aizpildīts kļūdaini. 
  • Pamatstruktūrās elementi šobrīd var netikt atpazīti korekti, ņemot vērā, ka to nosaukumi atkārtojas un nav atšķirami, kā arī vietām netiek attēlota, piemēram, kājenes sadaļa. 

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 01.05.2023. Izvērtēšanu veica tīmekļvietnes administrators.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Valsts policijas koledžu: pasts@koledza.vp.gov.lv

Atsauksmēm un saziņai

E-pasts: pasts@koledza.vp.gov.lv
Adrese: Ezermalas iela 10, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē pašlaik tiek aktualizēts jutājums.
 

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 01.05.2023.