Informācija

Kopkatalogs: Latvijas Nacionālās bibliotēkas un augstākās izglītības iestāžu kopkatalogs

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka: digitalizētu grāmatu, laikrakstu, attēlu, karšu un skaņu ierakstu kolekcijas

Nacionālā enciklopēdija: nozīmīgākais informācijas resurss latviešu valodā ar visaptverošu tematiku

PRIMO: Kopaktaloga un Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidoto datubāžu resursu meklētājs 3td e-grāmatas


Tiesību zinātnes

European e-justice: Eiropas e-tiesiskuma portāls latviešu valodā

Jurista Vārds: žurnāls tiesiskai domai un praksei

Latvijas Republikas Tiesībsargs: cilvēktiesības dažādās tiesību jomās

Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais izdevums

Likumi.lv: Latvijas Republikas tiesību akti

LV Portāls: likumu skaidrojumi, viedokļi, prakse

Police: Law Enforcement (Procedures&Policies, Technology, Training, Patrol, Investigations, Weapons)
 

Termini, vārdnīcas

Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca: latviešu-angļu, angļu-latviešu (PDF)

Termini.gov.lv: Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Law.com. Legal Dictionary


Dati

Centrālā statistikas pārvalde: statistikas, aptauju, apsekojumu dati

Oficiālās statistikas portāls: Latvijas oficiālā statistika

Eurostat: Europian Statistics