Ministru kabineta noteikumi, kas attiecas uz dienestu:


Ministru kabineta noteikumi, kas attiecas uz mācībām un studijām: