Valsts policijas koledža piedāvā apgūt:

  • pieaugušo neformālās izglītības programmas (8-160 akadēmiskās stundas).
  • licencēta profesionālā pilnveides izglītības programma  ''Informācijas tehnoloģiju izmantošana noziedzīgu nodarījumu apkarošanā'' (160 akadēmiskās stundas).
  • licencēta profesionālā pilnveides izglītības programma  ''Policijas darba pamati'' (960 akadēmiskās stundas).

 

 

Pēc profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas noklausīšanās policijas darbinieks saņem atbilstošas programmas beigšanas apliecību.

Nr.p.k. Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums Kontakt-stundas Izstrādes gads
1  Angļu valoda (procesuālās darbības administratīvo pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu gadījumos) 16 2018 (2012)
2  Administratīvā pārkāpuma process 8 2019
3  Angļu valoda policijas darbiniekiem (pierobežas zonā) 12 2019 (2015)
4  Apsardzes darbības kontrole 8 2016
5  Ar elektroniskās informācijas sistēmām izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un izmeklēšana 8 2019
6  Audiovizuāla satura nelikumīgas aprites izmeklēšana 34 2017
7  Automatizētas datu apstrādes sistēmas, datu nesēju un mobilo ierīču izņemšana, iepakošana, apskate un nosūtīšana infotehniskai ekspertīzei 8 2016
8  Aviācijas negadījumu izmeklēšana, institūciju kompetence un sadarbība 8 2018
9  Bērnu tiesību aizsardzība 40 2018
10  Bērnu tiesību aizsardzība 2 24 2018
11  Ceļu satiksmes negadījumu noformēšana un kvalifikācijas problemātika 24 2016
12  Cietušā pratināšanas psiholoģiskās īpatnības  8 2019 (2012)
13  Cilvēktiesību ievērošana Valsts policijas darbā  8 2019 (2014)
14  Cilvēku tirdzniecības formas un  prevence 8 2015
15  Civiltiesību normu realizācija policijas darbā 8 2019
16  Darbs ar “Microsoft Excel” un “Microsoft Powerpoint” lietojumprogrammu 8 2016
17  Darbs ar cietušajiem (otrais līmenis) 16 2017
18  Darbs ar cietušajiem (pirmais līmenis) 8 2017
19  Dienesta etiķete 8 2016
20  Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti 6 2018 (2011)
21  Dokumentu, rokrakstu un parakstu ekspertīzes kriminālprocesā 8 2018
22  Durvju taktiskā uzlaušana 8 2015
23  Efektīvas komandas veidošana un motivācijas paaugstināšana 8 2018 (2012)
24  Eiropas izmeklēšanas rīkojums 8 2017
25  Elektronisko pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā 8 2019 (2014)
26  Iekļūšanas un aizdomās turēto aizturēšanas telpās vispārējie noteikumi un taktika 16 2015
27  Iekšlietu integrētās informācijas sistēmas apakšsistēma „Elektroniskais notikumu žurnāls” 8 2015
28  Ievads digitālo attēlu apstrādē ar grafiskiem redaktoriem 8 2015
29  Informācijas sistēma „Sodu reģistra Datu noliktavas risinājums” 8 2017
30  Izmeklēšanas īpatnības, kas saistītas ar viltotu interneta mājas lapu izmantošanu konfidenciālas informācijas zagšanai* un krāpšanām, izmantojot automatizētās datu apstrādes sistēmas krimināllikuma 177.1.panta kontekstā 8 2015
31  Izmeklēšanas un izmeklēšanas darbību plānošana un taktika kriminālprocesos. Izmeklēšanas versiju izvirzīšana, pārbaude un analīze 8 2015
32  Jaunāko tehnoloģiju izmantošana policijas darbā 8 2015
33  Konfliktu novēršana un uzvedības taktika konfliktsituācijās 8 2018 (2012)
34  Korupcijas novēršana 8 2015
35  Kriminālizlūkošanas modelis. Vispārīga izpratne 8 2013
36  Kriminālprocesa informācijas sistēma 8 2018
37  Latviešu valoda juridiskajos dokumentos 8 2017
38  Liecību pārbaude uz vietas, tās veikšana izmantojot video 8 2016
39  Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās 8 2015 (2011)
40  Mantisko jautājumu risinājuma nodrošināšana kriminālprocesā, kas uzsākts par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 8 2017
41  Musulmaņu kultūras, reliģijas un tiesību sistēmas izpratne cilvēktiesību aizsardzības kontekstā 8 2017
42  Naida noziegumu identifikācija un izmeklēšana 8 2016
43  Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana 8 2015
44  Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma 8 2016
45  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija) (ARO- Asset Recovery Office ) 8 2018
46  Noziedzīgi iegūtu līzdekļu legalizācija 8 2018
47  Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, kas saistīti ar patvaļīgu koku ciršanu un nelikumīgām medībām, to krimināltiesiskais raksturojums un izmeklēšanas īpatnības 8 2016
48  Noziedzīgu nodarījumu ceļu satiksmē kvalifikācija un izmeklēšana 8 2015
49  Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 8 2018
50  Noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu un noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā, nošķiršana no civiltiesisko attiecību risināšanas 8 2016
51  Noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā kvalifikācija un izmeklēšana 8 2019
52  Operatīvā analīze 40 2019
53  Operatīvā darbinieka uzdevumi notikuma vietā, konstatējot noziedzīgu nodarījumu 8 2017
54  Operatīvā detektīvdarbība. Operatīvais eksperiments (operatīvā eksperimenta veikšanas nosacījumi un noformēšana, operatīvā eksperimenta taktiskie paņēmieni) 8 2015
55  Operatīvā novērošanas (izsekošanas) metodika un taktiskie paņēmieni 8  2019 (2016)
56  Operatīvā transportlīdzekļa - motocikla - droša vadīšana 9 2016 (2010)
57  Operatīvās darbības finansēšana, operatīvais darbs personu meklēšanā, operatīvā tehnika un tās pielietošanas iespējas 8 2015
58  Operatīvās darbības pasākumu "Operatīvā iekļūšana" un "Operatīvā sarunu noklausīšanās" procesuālo dokumentu sagatavošana, noformēšana un īstenošana 8 2017
59  Operatīvās noskaidrošanas pasākumu problemātika īslaicīgās aizturēšanas vietās, nepieciešamo procesuālo dokumentu noformēšana 8 2017
60  Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana  18 2016 (2012)
61  Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana (2.līmenis) 12 2017
62  Personas subjektīvā portreta (fotorobota) izveides praktiskie aspekti 8 2015
63  Personāla vadība 16 2016
64  Personu aizturēšanas taktika telpās (padziļināts kurss) 24 2015
65  Personu aizturēšanas, pārmeklēšanas taktika, konvojēšana, ievietošana pagaidu turēšanas telpās un īslaicīgās aizturēšanas vietās 16 2019
66  Personu, kurām ir tiesības uz aizstāvību, pratināšanas tiesiskie un psiholoģiskie aspekti 8 2015
67  Pēdu fiksēšana un izņemšana notikuma vietas apskatē 8 2019
68  Pirmā palīdzība Valsts policijas amatpersonām 40 2017
69  Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācība 15 2017
70  Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības paātrinātajā procesā 8 2018
71  Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskai personai 8 2016
72  Policijas amatpersonas atbildība par tiesību pārkāpumiem, pildot dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, personu aizturēšanā un konvojēšanā 8 2018 (2015)
73  Policijas amatpersonu liecību sniegšanas taktika tiesā, lai netiktu izpausts valsts noslēpums 8 2017
74  Policijas darbinieka kompetence un sākotnējā rīcība dzelzceļa satiksmes negadījumos 8 2018
75  Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē 16 2014
76  Policijas darbinieka rīcības tiesiskais regulējums 16 2015
77  Policijas darbinieka sākotnējā rīcība peldlīdzekļu avārijās jūrā un iekšējos ūdeņos 8 2017
78  Policijas darbinieku rīcības psiholoģiskie un tiesiskie aspekti seksuālās vardarbības gadījumos 16 2016
79  Policijas darbs daudznacionālā (multikulturālā) sabiedrībā 8 2017 (2014)
80  Policijas taktika grupveida huligānisma pārtraukšanā un masu nekārtību likvidēšanā (taktiskais līmenis) 24 2017
81  Prakses problēmu analīze administratīvo pārkāpumu lietās 8 2016
82  Pratināšanas psiholoģiskie un taktiskie aspekti 8 2015
83  Publiska pasākuma pieteikšanas kārtība un drošības nodrošināšana tā norises laikā 8 2018 (2012)
84  Publiskā runa 8 2019 (2014)
85  Sadarbība ar Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības biroju par Šengenas informācijas sistēmā esošajiem priekšmetiem un dokumentiem 8 2016
86  Sociālā naida un nesaticības izraisīšanas krimināltiesiskais regulējums, un tā piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas 8 2015
87  Speciālā līdzekļa - elektrošoka ierīses "TASER" pielietošanas tiesiskie un praktiskie aspekti 8 2018
88  Speciālo izmeklēšanas darbību tiesiskie un praktiskie aspekti, to veikšanas metodika 8 2018
89  Speciālo sasiešanas līdzekļu, roku dzelžu un citu sasaistīšanas līdzekļu lietošanas tiesiskie un praktiskie aspekti 8 2017
90  Starptautiskā sadarbība kriminālprocesā 8 2016
91  Starptautiskās izmeklēšanas grupas. Tiesiskie un praktiskie aspekti 8 2016
92  Stratēģiskā analīze 40 2019
93  Šaušanas instruktors 80 2015
94  Šaušanas instruktors 2 32 2014 (2011)
95  Šaušanas mācības pamati 32 2017
96  Šaušanas tehnika ar triecienšauteni un automātiskajiem šaujamieročiem 8  2019 (2015)
97  Šengenas informācijas sistēma policijas darbā 8 2019 (2015)
98  Šengenas informācijas sistēmas izmantošana satiksmes drošības uzraudzībā, un pārrobežu vajāšanas teorētiskie aspekti 8 2017
99  Terorisma izpausmes un reaģēšana teroristiska rakstura uzbrukuma gadījumā 8 2019
100  Tiesību pārkāpumi pret Valsts policijas amatpersonām, rīcība un tiesiskie aizsardzības līdzekļi 8 2019
101  Tiesu ekspertu kandidāti  36 2015
102  Tiesu medicīnas pamati 16 2015
103  Transportlīdzekļa apturēšanas un personas aizturēšanas taktika 16 2015
104  Valsts noslēpumu saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības pamatprasības 8 2017
105  Valsts noslēpumu saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām droša apstrāde elektroniskā vidē 8 2018
106  Valsts policijas darbinieku komunikācijas psiholoģiskās īpatnības ar psihiski nelīdzsvarotām personām 8 2015
107  Valsts policijas darbinieku psiholoģiski- taktiskā rīcība riska situācijās 8 2016
108  Valsts policijas kārtības policijas inspektoru kompetence likumpārkāpumu, saistītu ar nelegālo alkoholisko dzērienu tirdzniecību, konstatēšanā un atklāšanā 8 2014
109  Valsts policijas kompetence akcīzes preču nelikumīgas aprites apkarošanā 8 2017
110  Valsts policijas kompetence pārrobežu sadarbības nodrošināšanā 8 2019 (2015)
111  Valsts policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā un pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā 8 2014
112  Valsts policijas kompetence, saņemot informāciju par sprādzienu vai sprādziena draudiem 8 2018
113  Valsts policijas operatīvās vadības struktūrvienību funkcijas pārrobežu policiju operācijās 8 2018
114  Viltotas naudas aprite Latvijā un ārvalstīs  8 2016
115  Vispārīgā angļu valoda (dažādi līmeņi) 126 2019