https://e-studijas.vp.gov.lv/moodle

 

Valsts policijas amatpersonu profesionālās mācības dienesta vietās sastāv no teorijas mācībām, šaušanas mācībām, vispārējās un speciālās fiziskās sagatavošanas.

 

Teorijas mācības strukturētas šādās specializācijās:

  • Kārtības policija – Operatīvās vadības struktūrvienību darbinieki;
  • Kārtības policija – Speciālo objektu apsardzes darbinieki;
  • Kārtības policija – Satiksmes uzraudzības darbinieki;
  • Kārtības policija – Patruļdienests;
  • Kārtības policija – Īslaicīgās aizturēšanas vietu un konvoja struktūrvienību darbinieki;
  • Kārtības policija – Nepilngadīgo lietu inspektori;
  • Kārtības policija – Iecirkņa inspektori;
  • Kriminālpolicija – Izmeklēšana;
  • Kriminālpolicija – Operatīvie darbinieki.

 

2018./2019.mācību gadā tika uzsākta Valsts policijas amatpersonu profesionālo mācību dienesta vietās e-vidē ieviešana un īstenošana.

 

Turpmāk teorētiskai apmācībai dienesta vietās tiks izmantota Koledžas izglītības pasākumu administrēšanas sistēma (IPAS) un e-mācību vide (Moodle).

 

Šaušanas mācību un speciālās fiziskās sagatavotības nodarbības Valsts policijas amatpersonas apmeklē klātienē, saskaņā ar nodarbību grafiku.

 

Prezentācija par mācību dienesta vietās E-mācību vidi (atvērt šeit).

 

Papildus informācija:

VP Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonām – ilva.drunka-stivriniece@koledza.vp.gov.lv

VP Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām – koledza@kurzeme.vp.gov.lv

VP Latgales reģiona pārvaldes amatpersonām – koledza@latgale.vp.gov.lv

VP Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonām – koledza@vidzeme.vp.gov.lv

VP Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonām – koledza@zemgale.vp.gov.lv