Kurzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns

(PRIORITĀRĀS MĀCĪBAS)
no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Atbildīgā amatpersona

Izpildes vieta

1.

Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē

20.-21.10.2021.

11.10.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

2.

Bērnu tiesību aizsardzība 2

03.-05.11.2021.

19.10.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

3.

Policijas darbinieku rīcības psiholoģiskie un tiesiskie aspekti seksuālās vardarbības gadījumos

09.-10.11.2021.

01.11.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

4.

Korupcijas novēršana

24.11.2021.

12.11.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

5.

Noziedzīgu nodarījumu ceļu satiksmē kvalifikācija un izmeklēšana

08.12.2021.

25.11.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

6.

Stratēģiskā analīze

13.-17.12.2021.

02.12.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts: koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu