Kurzemes reģions

Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmu plāns (IZVĒLES MĀCĪBAS) no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim

 

Nr.p.k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Realizācijas datums

Pieteikšanās datums

Izpildes vieta

1.

Ceļu satiksmes negadījumu noformēšana un kvalifikācijas problemātika

05.-07.10.2021.

24.09.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Rīga

(Ezermalas iela 10)

2.

Speciālā līdzekļa - elektrošoka ierīces "TASER" pielietošanas tiesiskie un praktiskie aspekti

14.10.2021.

05.10.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

 

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

3.

Transportlīdzekļa apturēšanas un personas aizturēšanas taktika

27.-28.10.2021.

15.10.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Rīga

(Ezermalas iela 10)

4.

Valsts policijas darbinieku komunikācijas psiholoģiskās īpatnības ar psihiski nelīdzsvarotām personām

03.11.2021

25.10.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

5.

Tiesu medicīnas pamati

08.-09.11.2021.

27.10.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

6.

Latviešu valoda juridiskajos dokumentos

15.11.2021.

04.11.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

7.

Personu aizturēšanas, pārmeklēšanas taktika, konvojēšana, ievietošana pagaidu turēšanas telpās un īslaicīgās aizturēšanas vietās

24.-25.11.2021.

12.11.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

8.

Durvju taktiskā uzlaušana

02.12.2021.

23.11.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

9.

Cilvēktiesību ievērošana Valsts policijas darbā

02.12.2021.

23.11.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

10.

Dokumentu, rokrakstu un parakstu ekspertīzes kriminālprocesā

09.12.2021.

30.11.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)

11.

Elektronisko pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā

15.12.2021.

06.12.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

12.

Tiesību pārkāpumi pret Valsts policijas amatpersonām, rīcība un tiesiskie aizsardzības līdzekļi

16.12.2021.

07.12.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Attālināti, izmantojot Cisco Webex Meetings videokonferenču platformu

13.

Terorisma izpausmes un reaģēšana teroristiska rakstura uzbrukumu gadījumā

21.12.2021.

10.12.2021.

Liene Bartonika

(tel: +371 26323878, e-pasts:koledza@kurzeme.vp.gov.lv)

Liepāja

(Bāriņu iela 3)